Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2021, roč. XII. (20.12.2021 - 22.12.2021)

Logo

Registrovaní účastníci

Níže naleznete aktuální seznam účastníků. Na konferenci se můžete registrovat zde.
Sekce 1: Podnikové řízení
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4073 Ing., Bc. Simona Novotná
Tvorba spoločnej expertnej databázy OZE pre analýzu energetického hospodárenia priemyselných podnikov 21.9.2021
Sekce 2: Marketing a obchod
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 3: Ekonomie a podniková ekonomika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4063 Ing. Drahomíra Zajíčková
Bude upřesněno 25.8.2021
4074 Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., DBA, MBA
Vybrané problémy výskumu inovačných nástrojov pre diagnostikovanie konkurencieschopnosti priemyselných klastrov 21.9.2021
Sekce 4: Veřejná správa
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 5: Finance a účetnictví
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 6: Psychologie, sociologie a pedagogika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4054 Ing. Bohumil Krajča, MBA, Ph.D.
bude dodán později 19.7.2021
4055 PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Bude upřesněn 1.8.2021
4056 doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Bude dodán později. 1.8.2021
4057 doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Bude dodáno později. 1.8.2021
4058 Mgr. Igor Hampl, Ph.D.
Bude upřesněno později 5.8.2021
4060 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
Bude zasláno později 11.8.2021
4065 Mgr. Milan Mašát
LITERATURA S TEMATIKOU ŠOA VYDANÁ V POSLEDNÍCH ŠESTI LETECH 30.8.2021
4068 Mgr. Kateřina Stašová
Fenomén ženského alkoholismu a systém zdravotních a sociálních služeb pro osoby závislé na alkoholu v ČR 19.9.2021
4072 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Bude dodaný neskôr 21.9.2021
Sekce 7: Filosofie, politologie a dějiny
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 8: Průmyslové inženýrství
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4075 Ing. Ján Marcin, MBA
Koncipovanie členskej a partnerskej bázy pre návrh mapy priemyselného klastrovania v SR 21.9.2021
Sekce 9: Inovace, technologie
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 10: Informatika a informační technologie
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 11: Přírodní vědy
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
4052 Mgr. Šarlota Kaňuková
METABOLITY CATHARANTHUS ROSEUS (L.) G. DON A CHELIDONIUM MAJUS L. V KOZMETICKOM PRIEMYSLE – PREHĽAD AKTUÁLNYCH APLIKÁCIÍ 14.7.2021
4053 Ing. Simona Grešíková
Identifikácia a molekulárna charakterizácia vírusu obyčajnej mozaiky fazule 14.7.2021
4064 MUDr. Xénia Faktorová
FAKTORY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU U DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU V RÁMCI SEBAHODNOTENIA 30.8.2021
Sekce 12: Strojírenství, stavebnictví
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Počet registrovaných účastníků: 16 (23.9.2021)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.