Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2020, roč. XI. (14.12.2020 - 16.12.2020)

Logo

Registrovaní účastníci

Níže naleznete aktuální seznam účastníků. Na konferenci se můžete registrovat zde.
Sekce 1: Podnikové řízení
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3625 Mr. Frank W. Hager, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH), MBA, M.A.
THE ASSOCIATION BETWEEN BIG FIVE PERSONALITY TRAITS AND PERCEIVED SUPERVISOR SUPPORT 8.10.2020
Sekce 2: Marketing a obchod
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 3: Ekonomie a podniková ekonomika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3626 Mgr. Silvie Koldasová
Bude doplněno později 8.10.2020
3636 Ing. Mgr. Lada Vejmělková
Business Angels: Determinants of the Gender Gap 11.10.2020
Sekce 4: Veřejná správa
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3609 Jozef Andrejcak
Ústavnoprávne vymedzenie organizačného ponímania územnej samosprávy 2.10.2020
Sekce 5: Finance a účetnictví
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 6: Psychologie, sociologie a pedagogika
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3575 Ing. Drahomíra Zajíčková
SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL A PŘÍJMOVÉ CHARAKTERISTIKY MUŽŮ V KONTEXTU RODIČOVSTVÍ 6.8.2020
3580 Mgr. Milan Mašát
IMPLEMENTACE TEMATIKY ŠOA DO VÝUKY LITERÁRNÍ VÝCHOVY NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY: PREZENTACE VÝSLEDKŮ TŘETÍ FÁZE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 13.9.2020
3583 Mgr. Andrea Vašková
Rizikové správanie v online prostredí u adolescentov 17.9.2020
3584 Mgr. Františka Petriková
Aktuálny stav starostlivosti o seba u adolescentov - Deskriptívna štúdia 17.9.2020
3585 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Akčné umenie 1 17.9.2020
3586 prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Akčné umenie 2 17.9.2020
3591 Jana Hubinská
Early relationship experience of an individual in the context of emotional experiencing of an adult 18.9.2020
3602 Mgr. Timea Tóthová
Zodpovednosti prostredia dnešných materských škôl na ceste k inklúzii. 28.9.2020
3605 Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
Pandemie COVID 19 z pohledu zdravotnické záchranné služby. 29.9.2020
3606 PhDr.Mgr. Jana Cinová, PhD.
Mobbing verzus zdravotnícke prostredie 29.9.2020
3607 Mgr. et Mgr. Adéla Štěpánková
Název bude upřesněn 29.9.2020
3611 Ing. Bohumil Krajča, MBA
bude dodán dodatečně 3.10.2020
3612 Mgr. Tereza Kolumber
VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI STUDIJNÍHO ÚSTAVU VE ZLÍNĚ 4.10.2020
3616 PhDr. Mgr. Zuzana Novotná, PhD.
Arteriálna hypertenzia u seniorov v klinickej ošetrovateľskej praxi 6.10.2020
3617 PaedDr. Ing. Jan Tirpák
PŘÍSPĚVEK BUDE DODÁN POZDĚJI 5.10.2020
3618 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
Kvalita života pacientov s osteoporózou 7.10.2020
3620 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
Dodám titul neskôr 7.10.2020
3621 PhDr. Zuzana Šimová, PhD.
Kvalita života pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc 8.10.2020
3624 Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
Bude dodán později 8.10.2020
3629 Mgr. Alena Sedláková, PhD.
SPONTÁNNA FORMA ARTETERAPIE S OBRAZMI A SYMBOLMI VO VÝTVARNOM PREJAVE DETÍ A ŽIAKOVNÁZEV PŘÍSPĚVKU V 9.10.2020
3637 Mgr. Alexandra Nagyová
Bude upresnený neskôr 12.10.2020
3638 PhDr Ľubomíra Lizáková, PhD
Syndróm traseného dieťaťa 12.10.2020
3640 PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
Saturácia potrieb pacientov so sklerózou multiplex 12.10.2020
3641 PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
Psychosociálne potreby pacientov so sklerózou multiplex 12.10.2020
3642 Mgr. Kristína Piatková, PhD.
Názov upresním neskôr 12.10.2020
3643 doc. PhDr. Ľubomíra Tkáčová, PhD., MPH
Sebakoncepcia pacienta so Sklerózou multiplex 12.10.2020
3644 PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD. MPH
Rola výskumu a praxe založenej na dôkazoch v pokročilej ošetrovateľskej praxi 12.10.2020
3645 PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Edukácia pacienta s ochorením Sclerosis multiplex 12.10.2020
3646 PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
SPOJITOSŤ MEDZI TVORIVOSŤOU A RIZIKOVÝM SPRÁVANÍM VO FORME UŽÍ-VANIA NÁVYKOVÝCH LÁTOK V ADOLESCENCI 12.10.2020
3650 PhDr. Andrea Obročníková, PhD.
Nefarmakologické intervencie u pacientov SM s narušenou kogníciou 7.10.2020
3652 prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
názov príspevku bude dodaný dodatočne 16.10.2020
3653 PhDr Helena Orieščiková, PhD.
názov príspevku bude dodaný dodatočne 16.10.2020
3656 Mgr. Bohdana Richterová, Ph.D.
Osobnostní rozvoj prostřednictvím individuálního akčního výzkumu - práce se stresem 18.10.2020
3664 PhDr. Anna Hudáková, PhD.
Klinické zručnosti budúcich sestier a ich implementácia v inštitucionálnej starostlivosti 19.10.2020
3665 PhDr. Anna Hudáková, PhD.
Hodnotiace techniky u chronicky chorých 19.10.2020
3671 profesor, PaedDr. Jaroslav UHEL, ArtD.
Akčné umenie. Vybrané fragmenty z biodrománej cesty človeka. 20.10.2020
3673 Mgr. Anastasiia Tushevska
Substantívne neologizmy v poľskom a slovenskom jazyku (porovnávací aspekt) 20.10.2020
3675 PhDr. Ivana Šuhajdová, PhD.
KNIHA AKO PROSTRIEDOK VÝCHOVY VEDÚCI K PROSOCIÁLNEMU SPRÁVANIU ŽIAKOV MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU 21.10.2020
3677 PhDr. Dominika Temiaková, PhD.
upresním neskôr 21.10.2020
Sekce 7: Filosofie, politologie a dějiny
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3576 Ms Rūta Sutkutė, Lecturer
Challengesof Refugee Integration: New Agendas, Old Problems 11.8.2020
3628 PhDr. Martin Kajzar, Ph.D.
JOSEF TICHÁČEK A VZNIK USTÁLENÉHO HLASOVÉHO OBORU 8.10.2020
3669 Mgr. Kristina Kalitová, Ph.D.
Politická reprezentace jako podmínka sociální spravedlnosti 20.10.2020
3672 Mgr. Kateřina Kubanová
Bude upřesněno později. 20.10.2020
Sekce 8: Průmyslové inženýrství
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 9: Inovace, technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3578 Ing. Patrik Richnák, PhD.
dodám neskôr 26.8.2020
Sekce 10: Informatika a informační technologie
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3674 Hashim Habiballa
E-LEARNINGOVÁ DISTANČNÍ VÝUKA ČÍSLICOVÝCH SYSTÉMŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLE PODPOŘENÁ PROGRAMOVACÍM DISKURZEM DCBLP 21.10.2020
Sekce 11: Přírodní vědy
ID příspěvku Autor Název příspěvku Přidáno dne
3592 RNDr. Katarína Mitaľová
Upresním neskôr 20.9.2020
3614 Ing. Zuzana Kramplová
Elektrochemické štúdium redoxných vlastností niektorých vybraných aminokyselin 5.10.2020
3622 PhDr. Mgr. Tatiana Šantová, PhD.
Význam liečebnej výživy pri chronickej renálnej insuficiencii 8.10.2020
3632 Libuša Lengyelová
Vplyv dusičnanov na akumuláciu kadmia a aktivitu nitrátreduktázy v koreňoch kukurice siatej (Zea mays cv. MvNK 333) 9.10.2020
3633 Ľudmila Galuščáková
Hodnotenie tolerancie klíčiacich rastlín ovsa siateho na ióny kadmia 9.10.2020
3670 Marcel Roszival
Názov bude doplnený neskôr. 20.10.2020
Sekce 12: Strojírenství, stavebnictví
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Počet registrovaných účastníků: 51 (21.10.2020)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.