Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2024, roč. XV. (16.12.2024 - 18.12.2024)

Logo

Registrovaní účastníci

Níže naleznete aktuální seznam účastníků. Na konferenci se můžete registrovat zde.
Sekce 1: Podnikové řízení
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 2: Marketing a obchod
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 3: Ekonomie a podniková ekonomika
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 4: Veřejná správa
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 5: Finance a účetnictví
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 6: Psychologie, sociologie a pedagogika
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 7: Filosofie, politologie a dějiny
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 8: Průmyslové inženýrství
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 9: Inovace, technologie
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 10: Informatika a informační technologie
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 11: Přírodní vědy
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Sekce 12: Strojírenství, stavebnictví
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Počet registrovaných účastníků: 0 (19.7.2024)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.