Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023, roč. XIV. (18.12.2023 - 20.12.2023)

Logo

Podrobnosti

Termín konání konference:
18.12.2023 - 20.12.2023

Místo konání konference:
elektronická konference - http://mmk.sciemcee.com

Termín přihlášky:
do 11.12.2023

Závazný termín pro zaslání příspěvku:
do 13.12.2023

Jednací jazyky:
čeština, slovenština, polština, angličtina

Konferenční poplatek:
Kč 2 000 (EUR 86)
(organizační náklady, sborník s příspěvky účastníků s přiřazeným ISBN v OPENACCESS režimu, prezentace výsledků)

V případě zájmu o publikování ve sborníku musí být konferenční poplatek uhrazen do 12.12.2023. Doklad o zaplacení poplatku, prosím, zašlete na adresu mmk@econference.cz.

Platba:
Platební instrukce Vám budou zaslány elektronicky (na Vámi zadaný email) ihned po provedené online registraci.

Číslo účtu: 2201082486 / 2010
Variabilní symbol: bude přidělen a zaslán na Váš email (na ten, který uvedete při online registraci)
BIC: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ2120100000002201082486
Banka: Fio banka, a.s.
Adresa: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, The Czech Republic
Název účtu: ECONFERENCE
(Je-li to možné, do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.)

Fio banka

Daňový doklad bude vystaven před ukončením konference, lze o něj zažádat kdykoli prostřednictvím mmk@econference.cz.

Počet registrovaných účastníků: 81 (2.12.2023)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.