Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2024, roč. XV. (16.12.2024 - 18.12.2024)

Logo

Cíl konference

Prezentace výsledků doktorandů a mladých vědeckých pracovníků z vysokých škol Evropské unie.
Prezentace výsledků akademických a vědeckých pracovníků z vysokých škol České republiky, Slovenské republiky, Polska a států Evropské unie.
Diskuse s odborníky z firem.
Výměna názorů z oblasti vědy, výzkumu a praxe.
Setkání zájemců o podnikové procesy.
Navázání mezinárodní vědecké i podnikové spolupráce.

Tematické okruhy mezinárodní vědecké konference:
 • Podnikové řízení
 • Marketing a obchod
 • Ekonomie a podniková ekonomika
 • Veřejná správa
 • Finance a účetnictví
 • Psychologie, sociologie a pedagogika
 • Filosofie, politologie a dějiny
 • Průmyslové inženýrství
 • Inovace, technologie
 • Informatika a informační technologie
 • Přírodní vědy
 • Strojírenství, stavebnictví
Počet registrovaných účastníků: 0 (19.7.2024)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.