Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018, roč. IX. (17.12.2018 - 21.12.2018)

Logo

Přihláška - registrační formulář

Konference právě probíhá. Již se nelze přihlásit.

Registrovaní účastníci se mohou konference účastnit zde: http://mmk.sciemcee.com

Přijatí autoři
Podnikové řízení
Ing. Darina Vážanská
Ligs University LLC
Dobrovského 40, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Czech Republic
Název: DŮVODY VEDOUCÍ KE ZMĚNĚ ORGANIZAČNÍ KULTURY
Autor: Vážanská Darina
Ing. Robert Zajda
LIGS University
Czech Republic
Název: DISCIPLÍNA REALIZAČNÍ VÝKONNOSTI
Autor: Zajda Robert
Ing. Ondřej Moš, M.Sc.
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 46117 Liberec
Czech Republic
Název: SMALL, CZECH FAMILY FIRMS AND CSR
Autor: Moš Ondřej
Ing. Ladislava Míková
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Czech Republic
Název: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA PODNIKŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE TĚŽBOU A DOBÝVÁNÍM V ČESKÉ REPUBLICE – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Autor: Míková Ladislava
Spoluautor č.1: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.
Mgr. Jana Holienková, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, UCM v Trnave
Slovakia
Název: PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ POLICAJTOV: NOVÉ MOŽNOSTI MERANIA
Autor: Holienková Jana
Mrs. Stephanie Burghart, Diplom Betriebswirtin (FH)
Comenius University
Bratislava
Slovakia
Název: RISK MANAGEMENT IN VARIOUS ECONOMIC SECTORS
Autor: Burghart Stephanie
Mgr. Dávid Miško
Katedra manažérskej psychológie, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantinova 16, 08001 Prešov
Czech Republic
Název: UNDESIRABLE FORMS OF EMPLOYEE BEHAVIOR IN CONTEXT OF MENTAL HEALTH
Autor: Miško Dávid
Spoluautor č.1: Mgr. Jana Kovaľová, MBA
Spoluautor č.2: Mgr. Matúš Vagaš
Spoluautor č.3: Mgr. Dagmara Ratnayake Kaščáková, PhD., MBA
Mgr Matúš Vagaš
Katedra manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantinová 16, 080 01 Prešov
Slovakia
Název: RELATIONSHIPS AT WORKPLACE AS PRESUPPOSITION OF EMPLOYEE ENGAGEMENT, PERFORMANCE AND SATISFACTION
Autor: Vagaš Matúš
Spoluautor č.1: Jana Kovaľová
Spoluautor č.2: Dávid Miško
Spoluautor č.3: Dagmara Ratnayake Kaščáková
MS Filip Mazurków, MS
Jagiellonian University
Łojasiewicza 4, 30-348 Cracow
Poland
Název: MANAGEMENT BY OBJECTIVES IN PRACTICAL TERMS ON THE BASIS OF SPORTS' MANAGEMENT
Autor: Mazurków Filip
Ing. Natalie Pelloneová
Technical University of Liberec
Studentská 1402/2Liberec
Czech Republic
Název: VLIV ČLENSTVÍ V KLASTRU NA FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKŮ: PŘÍPADOVÁ STUDIE Z LETECKÉHO PRŮMYSLU
Autor: Pelloneová Natalie
Spoluautor č.1: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.
Ms Dorota Liptakova, Ing.
Faculty of Aeronautics, Technical university of Kosice
Rampova 7, 04121 Kosice
Slovakia
Název: THE FUTURE OF LOW-COST AIR TRAVEL
Autor: Liptakova Dorota
Spoluautor č.1: Edina Jencova
Spoluautor č.2: Juraj Vagner
Anna Gawrońska-Piotrowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Poland
Název: WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W KULTURZE
Autor: Gawrońska-Piotrowska Anna
Ing. Markéta Dočekalová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Czech Republic
Název: FAKTORING JAKO ZDROJ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: MODELOVÝ PŘÍKLAD KOMPARACE S ÚVĚROVÝM FINANCOVÁNÍM
Autor: Dočekalová Markéta
Andreas Votteler, MBA
Název: NEGATIVE OUTCOMS OF TRUST. MONETARY QUANTIFICATION OF THE COSTS OF DISTRUST IN COMPANIES
Autor: Votteler Andreas
Spoluautor č.1: Monica Zatrochova
Frau Andrea Weigold, MBA
Fressnapf Hechingen
Im Eierle 6, 72379 Hechingen
Germany
Název: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT - OBSTACLES FOR A NECESSARY CHANGE
Autor: Weigold Andrea
Spoluautor č.1: Andrea Weigold
Marketing a obchod
PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantínova 16, 08001 Prešov
Slovakia
Název: POSTAVENIE INTERNETOVEJ REKLAMY NA SLOVENSKOM KONKURENČNOM TRHU
Autor: Gburová Jaroslava
PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantínova 16, 08001 Prešov
Slovakia
Název: VYBRANÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ A INTERNETU V OBLASTI MALOOBCHODU
Autor: Gburová Jaroslava
Spoluautor č.1: doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA
Mgr. Zuzana Schlosserová
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Dražovská 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: CONTENT ANALYSIS OF COMMUNICATION USED BY THE PHARMACEUTICAL COMPANIES ON FACEBOOK
Autor: Schlosserová Zuzana
Mgr. Lea Mezeiová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Název: GEOGRAFICKÉ BLOKOVANIE A E-COMMERCE
Autor: Mezeiová Lea
Mgr. Lenka Labudová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: KOMUNIKÁCIA MIEST V ONLINE PROSTREDÍ
Autor: Labudová Lenka
Spoluautor č.1: doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.
Ing. Martin Fridrich, MSc
Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Department of Informatics
Kolejní 2906/4, 61200 Brno-Královo Pole
Czech Republic
Název: COST-BENEFIT METRICS IN CUSTOMER CHURN PREDICTION: A REVIEW
Autor: Fridrich Martin
Mgr Martin Uhlík
Univerzita sv.Cyrila a Metoda
J.Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNOM MARKETINGU
Autor: Uhlík Martin
Spoluautor č.1: doc. Ing. Jaroslav Bednárik PhD
Mr Shaurya Mathur
SP Jain School of Global Management, Department of Contemporary Marketing Management
Block 5, Dubai International Academic City, PO Box 50234, PO 50234 Dubai
United Arab Emirates
Název: CONSUMER SUSTAINABILITY OF IMPLEMENTING TECHNOLOGY 5.0 INTO THE MARKETING OF DIGITAL PRODUCTS & SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES
Autor: Mathur Shaurya
Spoluautor č.1: Shaurya Mathur
Spoluautor č.2: Dr Anna Tarabasz
Ekonomie a podniková ekonomika
Katarzyna Brożek, M.Sc.
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Malczewskiego 29, 26-600 Radom
Poland
Název: REGIONY GRUPY WYSZEHRADZKIEJ – KLASYFIKACJA NUTS 2
Autor: Brożek Katarzyna
Mr. Marcel Novák, Ing., PhD.
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Slovakia
Název: A MICROECONOMIC ASPECTS AND CONSEQUENCES OF PRICE DEVELOPMENT IN THE V4 COUNTRIES
Autor: Novák Marcel
Mr. Ľubomír Darmo, Ing., PhD.
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Slovakia
Název: VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Autor: Darmo Ľubomír
Lukáš Falát, Ing. PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, KMME
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Slovakia
Název: ANALYSIS OF ELEMENTS AND RELATIONS OF THE TAX SYSTEM WITH AIM OF HIGHER EFFECTIVENESS
Autor: Falát Lukáš
Spoluautor č.1: Beata Holková
Ing. Zuzana Staníková, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, KMME
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Slovakia
Název: FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SELECTED EU COUNTRIES
Autor: Staníková Zuzana
Spoluautor č.1: Lucia Pančíková
Spoluautor č.2: Lukáš Bobuľa
Spoluautor č.3: Erika Ondáková
Ing. Jakub Horák
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 37001 České Budějovice
Czech Republic
Název: COMPARISON OF NEURAL NETWORKS AND REGRESSION TIME SERIES IN ESTIMATING US AND CHINA TRADE BALANCE
Autor: Horák Jakub
Spoluautor č.1: Ing. Tomáš Krulický
Veřejná správa
PhDr. Natália Kováčová, PhD.
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíková 269, 92521 Sládkovičovo
Slovakia
Název: PODSTATA KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Autor: Kováčová Natália
Mr. Tomáš Malec, Mgr.
Comenius University, The Faculty of Social and Economic Sciences
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Slovakia
Název: ACTUAL STATE OF THE WEB DEVELOPMENT OF SLOVAK MUNICIPALITIES ACCORDING SUPREME AUDIT OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC
Autor: Malec Tomáš
Mgr. Katarína Kukoľová
Katedra verejnej správy, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Bučianska 4/A, 91701 Trnava
Slovakia
Název: INTERPRETATION OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS DURING THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC
Autor: Kukoľová Katarína
PhDr. Martin Halmo
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy
Bučianska 4/A, 91701 Trnava
Slovakia
Název: THE INCORPORATION OF ACTIVE POLITICS OF THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC
Autor: Halmo Martin
Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.
Katedra kulturológie, Filozoficka Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova, č. 1, 949 01 Nitra
Slovakia
Název: ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH CENTIER
Autor: Moravčíková Veronika
Rastislav Munk, Mgr., PhD.
University of Commenius Bratislava, Faculty of Law
Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Název: POVINNE ZVEREJŇOVANÁ ZMLUVA
Autor: Munk Rastislav
Mgr. Katarína Kobelová
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Hrabovská cesta 1A, 03401 Ružomberok
Slovakia
Název: STÁRNUTÍ POPULACE A JEHO NEGATIVNÍ DOPAD NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ŽILINSKÉM SAMOSPRÁVNÉM KRAJI
Autor: Kobelová Katarína
JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 81000 Bratislava
Slovakia
Název: JE E-GOVERNMENT DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH OBČANOV?
Autor: Ralbovská Sopúchová Soňa
Spoluautor č.1: JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.
Finance a účetnictví
Alexandra Bagiová, Ing.
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava
Slovakia
Název: KOMPARATÍVNA ANALÝZA DAŇOVÉHO ASPEKTU OBCHODOVANIA S KRYPTOMENAMI V KRAJINÁCH V4
Autor: Bagiová Alexandra
Spoluautor č.1: doc. Ing. Jitka Meluchová, PhD.
Spoluautor č.2: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
Ing. Nikoleta Baloghová
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská 1, 85231 Bratislava
Slovakia
Název: MÔŽE SA ÚČTOVNÝ ODHAD PREJAVIŤ AKO PODVOD?
Autor: Baloghová Nikoleta
Spoluautor č.1: Juhászová Zuzana
Peter Rakovský, Mgr.
Faculty of Law, COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
Šafárikovo nám.6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Název: PRÁVNE A DAŇOVÉ ASPEKTY KRYPTOMIEN
Autor: Rakovský Peter
Spoluautor č.1: Peter Rakovský
Monika Kleinova
Název: OPRAVNÉ POLOŽKY PRI POHĽADÁVKACH Z OBCHODNÉHO STYKU
Autor: Kleinova Monika
Spoluautor č.1: Zuzana Juhászová
Peter Rakovský, Mgr.
Faculty of Law, COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
Šafárikovo nám.6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Název: ZDAŇOVANIE CENNÝCH PAPIEROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Autor: Rakovský Peter
Ing. et Ing. Zuzana Janková
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4, Královo Pole, 612 00 Brno
Czech Republic
Název: IDENTIFIKACE OPTIMÁLNÍHO PORTFOLIA NA ČESKÉM AKCIOVÉM TRHU
Autor: Janková Zuzana
Mr. Maciej Tuszkiewicz, Bsc.
University of Economics in Katowice
1 Maja 47, 40-287 Katowice
Poland
Název: FINISHED GOODS MEASUREMENT IN LIGHT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE REGULATIONS
Autor: Tuszkiewicz Maciej
Sabina Augustyn, PhD
Cracow University of Economics
Rakowicka 27, 31-510 Krakow
Poland
Název: SOME REMARKS ON THE SAMPLING FROM FINITE POPULATIONS IN FINANCIAL AUDITING
Autor: Augustyn Sabina
Ing. Petra Srnišová
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava
Slovakia
Název: ZÁPORNÉ VLASTNÉ IMANIE AKO INDIKÁTOR EXISTENCIE TRANSAKCIÍ MEDZI SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
Autor: Srnišová Petra
Mrs Katarzyna Wojewoda - Buraczyńska, PhD
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Adminstracji i Zarządzania Publicznego
Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce
Poland
Název: FINANSOWE INSTRUMENTY SPRZYJAJĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Autor: Wojewoda - Buraczyńska Katarzyna
Andreas Rams, Diplom-Oekonom
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, 1586 Riga
Latvia
Název: DEBT CAPACITY AND “FINANCIAL REAL OPTIONS” IN DIFFERENT INDUSTRIES – AN EMPIRICAL APPROACH
Autor: Rams Andreas
Psychologie, sociologie a pedagogika
Mgr. Markéta Pokorová
Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra českého jazyka
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň
Czech Republic
Název: ŽIDOVSKÁ TEMATIKA VE VÝUCE – PLZEŇSKÝ KRAJ
Autor: Pokorová Markéta
Mgr. Aneta Vančová, PhD.
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava
Slovakia
Název: SOCIÁLNA ATMOSFÉRA V UČITEĽSKÝCH ZBOROCH
Autor: Vančová Aneta
Spoluautor č.1: PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Mgr. Juraj Datko, PhD.
Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: FOSTERING SELF-DIRECTED EFL LEARNING VIA FACEBOOK GROUP
Autor: Datko Juraj
PhDr. Denisa Gunišová, PhD.
Univerzika Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra
Slovakia
Název: KONTEXT DETSKÝCH PREKONCETOV V ODRAZE ŠKOLSKÝCH OBSAHOV
Autor: Gunišová Denisa
Spoluautor č.1: PaedDr. Nina Kozárová, Phd
Mgr. Jana Nemcová, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltésovej 4, 81334 Bratislava
Slovakia
Název: PROBLEMATIKA BILINGVIZMU V RODINÁCH DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU - KVALITATÍVNY VÝSKUM
Autor: Nemcová Jana
Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04059 Košice
Slovakia
Název: PORUCHY PRÍJMU POTRAVY AKO RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ADOLESCENTOV OPTIKOU SOCIÁLNEJ PRÁCE
Autor: Tóthová Lucia
Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
Constatine the Philosopher University in Nitra, Faculty of education
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: GIFTED CHILDREN AND THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE THEIR SURVIVAL (EXPERIENCE) IN EDUCATION
Autor: Koleňáková Rebeka Štefánia
Spoluautor č.1: Hošová Dominika
Mgr. Paulína Haragová
Department of Music, Faculty of Education, Constantine The Philosopher University in Nitra
Dražovská cesta 4, 94974 Nitra
Slovakia
Název: CODE NOTATION OF MIROSLAV KOŠNÁR
Autor: Haragová Paulína
Mgr. art. Zuzana Hubinská
Department of Music, Faculty of Education, Constantine The Philosopher University in Nitra
Drážovská 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: INNOVATIVE DIDACTIC TOOLS AND CLASSICAL MUSIC IN CHILDREN’S MUSICAL PHYSICAL ACTIVITIES AS PART OF THEIR DANCE TRAINING AT PRIMARY SCHOOLS OF ARTS
Autor: Hubinská Zuzana
Mgr. Dominika Hosova
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: SELF-REGULATED LEARNING AS A KEY ELEMENT OF SUCCESSFUL PUPILS
Autor: Hosova Dominika
Spoluautor č.1: Kolenakova Rebeka Stefania
PaedDr Lucia Foglová, PhD
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 94974 Nitra
Slovakia
Název: VZŤAH MEDZI INTERSEXUALITOU A ŠKOLSKOU SELF-EFFICACY V TEORETICKÝCH VÝCHODISKÁCH
Autor: Foglová Lucia
Spoluautor č.1: Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
PhDr. Petra Jedličková, PhD.
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: ETIOLÓGIA SEXTINGU U MLADÝCH ĽUDÍ
Autor: Jedličková Petra
Spoluautor č.1: Katarína Hollá
Spoluautor č.2: Peter Seidler
Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ulice Wagonowa 9Wrocław
Poland
Název: PROBLEMATIKA KOMPETENCÍ V KURIKULU POČÁTEČNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČR
Autor: Krajča Bohumil
Mgr. Henrieta Hubináková
Slovakia
Název: PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER
Autor: Hubináková Henrieta
Mgr. Henrieta Hubináková
Slovakia
Název: VERBÁLNE SCHOPNOSTI V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER
Autor: Hubináková Henrieta
Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Czech Republic
Název: SYMBOLY VE VÝTVARNÉ TVORBĚ
Autor: Bajnarová Marie
Mgr. Jana Zvědělíková
Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Czech Republic
Název: THE SIBLING OF A CHILD WITH HEARING IMPAIRMENT
Autor: Zvědělíková Jana
Spoluautor č.1: Mgr. Nikola Pavlisová
Veronika Růžičková
Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5, 77900 Olomouc
Czech Republic
Název: POHLED NA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ
Autor: Růžičková Veronika
Spoluautor č.1: Lucie Hrbáčová
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc
Czech Republic
Název: EVALUATING THE RESEARCH OF AUDITORY-VERBAL THERAPY
Autor: Hanáková Adéla
Spoluautor č.1: Jana Zvědělíková
Spoluautor č.2: Eva Urbanovská
Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc
Czech Republic
Název: CHARAKTERISTIKA SEBEPOJETÍ A JEHO REFLEXE U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Autor: Urbanovská Eva
Spoluautor č.1: Adéla Hanáková
Spoluautor č.2: Jana Zvědělíková
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Slovakia
Název: ART TALENT AND TALENT IN THE MINDS OF TEACHERS OF ART SCHOOLS
Autor: Valachová Daniela
Spoluautor č.1: Barbora Kováčová
Spoluautor č.2: Blanka Kožík Lehotayová
Spoluautor č.3: Janette Gubricová
PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: VZÁJOMNÉ KONEXIE MEDZI PERFEKCIONIZMOM A OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U ŠTUDENTOV HUMANITNÝCH A TECHNICKÝCH ODBOROV
Autor: Doktorová Dominika
Spoluautor č.1: Hubinská Jana
Spoluautor č.2: Šefárová Iveta
Mgr. Kateřina Čtvrtečková
Czech Republic
Název: KONZUMACE ALKOHOLU, NÁVYKOVÝCH LÁTEK A KOUŘENÍ U DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ÚSTECKÉHO KRAJE
Autor: Čtvrtečková Kateřina
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Nám. J. Herdu, 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: VPLYV INTERNETU, DIGITÁLNYCH MÉDIÍ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA VZDELÁVANIE A PROCES UČENIA SA
Autor: Hladíková Vladimíra
Vladimíra Beliková
Katedra pedagogiky Pedagogická Fakulta UKF v Nitre
Drážovská 4, 94901 Nitra
Slovakia
Název: SEXTING A KLÍMA ŠKOLY
Autor: Beliková Vladimíra
Spoluautor č.1: Jana Hanuliaková
PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: ZISŤOVANIE SPOJITOSTI MEDZI TROMI DRUHMI PERFEKCIONIZMU A VYBRANÝMI OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV
Autor: Doktorová Dominika
Spoluautor č.1: Baranovská Andrea
Spoluautor č.2: Mičková Zuzana
Mgr. Jana Csámpaiová
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4, 91701 Trnava
Slovakia
Název: DEVELOPMENT OF NATIONAL TESTING IN SLOVAK EDUCATION
Autor: Csámpaiová Jana
PhDr. Veronika Šimonová
Constantine the Philosopher University in Nitra, The Faculty of Social Sciences and Health Care
Kraskova 1, 94974 Nitra
Slovakia
Název: ANALYSIS OF SOCIAL RISK FACTORS AT SECONDARY SCHOOLS
Autor: Šimonová Veronika
Spoluautor č.1: Miroslav Tvrdoň
Mgr. Lenka Gálisová
Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: HUDOBNO-DRAMATICKÉ AKTIVITY AKO PROSTRIEDOK RESOCIALIZÁCIE DROGOVO ZÁVISLÝCH
Autor: Gálisová Lenka
Bc. Julie Machková
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
Czech Republic
Název: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
Autor: Machková Julie
Mgr. Jana Plavnická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce
Moyzesova 9, 040 59 Košice
Slovakia
Název: INTEGRATION OF IMMIGRANTS INTO THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC
Autor: Plavnická Jana
Spoluautor č.1: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
PhDr. Jana Hubinská, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: ZISŤOVANIE JEDNOTLIVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH EXISTENCIÁLNU ÚZKOSŤ JEDINCA
Autor: Hubinská Jana
Spoluautor č.1: Dominika Doktorová
Spoluautor č.2: Veronika Kalivodová
Mgr. Dana Hajóssy
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Slovakia
Název: KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA V EDUKAČNOM PROCESE
Autor: Hajóssy Dana
PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a sportu PF UJEP
České mládeže 8, 40096 Ústí nad Labem
Czech Republic
Název: NOVÉ TRENDY VE VÝUCE FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE- HODNOCENÍ VLIVU CHLADU NA MAXIMÁLNÍ ANAEROBNÍ VÝKON SPORTOVCE
Autor: Petrů Dominika
Spoluautor č.1: Josef Heidler
Spoluautor č.2: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH
Spoluautor č.3: doc., PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.
Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.
Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre
B. Slančíkovej 1 , 949 01 Nitra
Slovakia
Název: THE TOPIC OF CLIMATE CHANGE IN SLOVAK PUBLIC SERVICE MEDIA
Autor: Dobrotková Miroslava
Spoluautor č.1: Chlebcová Hečková Andrea
Mgr. Petra Baďová, PhD.
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 94974 Nitra
Slovakia
Název: REFLEXIA A KOMPARÁCIA VYBRANÝCH VYUČOVACÍCH METÓD
Autor: Baďová Petra
Spoluautor č.1: Mgr. Lenka Magová, PhD.
Bc. Tereza Slobodníková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Czech Republic
Název: JINOJAZYČNÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ
Autor: Slobodníková Tereza
Mgr. Martin Markoš
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
Czech Republic
Název: ADOPCE ROMSKÝCH DĚTÍ A JEJÍ VLIV NA RODINNÉ VZTAHY V DÍLE TEREZY BOUČKOVÉ
Autor: Markoš Martin
Mgr. Michal Čuřín
Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
Czech Republic
Název: NEW HORIZONS IN COGNITION: PRACTICAL TRAINING OF UNDER-GRADUATE TEACHERS
Autor: Čuřín Michal
Mgr. Zuzana Bahurinská
Sedmokrásková 5, 82101 Bratislava
Slovakia
Název: PÁCHATELIA TRESTNÉHO ČINU SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ICH KONANIE
Autor: Bahurinská Zuzana
Mgr. Karel Řezáč
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Joštova 10, 602 00 Brno
Czech Republic
Název: TEORETICKÁ VÝCHODISKA CAPABILITY APPROACH PRO VYUŽITÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Autor: Řezáč Karel
Doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD.
riaditeľka IUSŠ Katedra stredoeurópskych štúdií Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. Novembra, 080 01 Prešov
Slovakia
Název: HODNOTENIE KLINICKÉHO PROSTREDIA A TERMINOLÓGIA V OŠETROVATEĽSTVE
Autor: Vojteková Marta
Spoluautor č.1: PhDr. Anna Hudáková, PhD.
Spoluautor č.2: PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
RNDr. Anna Horňáková, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
Partizánska 1, 08001 Prešov
Slovakia
Název: VÝUČBOVÉ PROSTREDIE ŠTUDENTOV V ODBORE RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA PRED ZAVEDENÍM ŠPECIALIZOVANÉHO LABORATÓRIA
Autor: Horňáková Anna
Spoluautor č.1: PhDr. Ľudmila Miženková, PhD.
Mgr. Katarína Hýllová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: ZOBRAZOVANIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MÉDIÁCH A VNÍMANIE JEHO OSOBNOSTI VEREJNOSŤOU
Autor: Hýllová Katarína
Mgr. Kristína Radimáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32, 814 99 Bratislava
Slovakia
Název: ÚLOHA A POSTAVENIE ROZPRÁVAČA V ROMÁNOCH RUDIN, ZLOČIN A TREST A VZKRIESENIE
Autor: Radimáková Kristína
PhDr. Danuša Faktorová
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Slovakia
Název: VÝVOJ ČÍTANOSTI ČASOPISU URČENÉHO PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU
Autor: Faktorová Danuša
Mgr. Monika Kepičová
Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Slovakia
Název: OPTIONS OF FORMING CHILDREN'S ARTISTIC CREATIVITY IN FREE-TIME ACTIVITIES
Autor: Kepičová Monika
PaedDr. Martina Drobna
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Slovakia
Název: KOMPARÁCIA PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE NA SLOVENSKU A V ÍRSKU A PRVÝ POHĽAD NA MATEMATICKÉ VZDELÁVANIE
Autor: Drobna Martina
PhDr. Marie Borová
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
Slovakia
Název: SWOT ANALÝZA – VYUŽITIE PRI RIEŠENÍ NEZAMESTNANOSTI ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
Autor: Borová Marie
Mgr. Ján Mikuš, MBA
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Slovakia
Název: VPLYV A DOPAD MÉDIÍ NA VÝVOJ DETÍ
Autor: Mikuš Ján
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Univerzita Komenského Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Slovakia
Název: Z VÝSKUMU OVEROVANIA PROGRAMU PRÍPRAVNÝCH CVIČENÍ NA NÁCVIK ČÍTANIA A PÍSANIA RELIÉFNO-BODOVÉHO PÍSMA U NEVIDIACICH DETÍ
Autor: Lopúchová Jana
Spoluautor č.1: Mgr. Michal Zemko, MBA.
Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
Sportovců 2311, 27201 Kladno
Czech Republic
Název: ANALÝZA KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V RÁMCI HROMADNÉHO POSTIŽENÍ OSOB
Autor: Ralbovská Denisa Charlotte
Spoluautor č.1: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
PhDr. Daniela Hrehova, PhD.
KSV Technical university
Vysokoskolska 4, SK Kosice
Slovakia
Název: ÚSPECH, ŠPECIÁLNE V GLOBÁLNOM PODNIKANÍ, JE VÝSLEDKOM KOMBINÁCIE ZRUČNOSTÍ A PODMIENOK
Autor: Hrehova Daniela
Spoluautor č.1: Gizela Brutovská
Mgr. Milan Gross, MBA
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
Poland
Název: PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELE ŠKOLY
Autor: Gross Milan
Mgr. Ján Šimko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce
Moyzesova 9, 040 59 Košice
Slovakia
Název: ZMYSEL ŽIVOTA A COMING OUT U HOMOSEXUÁLNE ORIENTOVANÝCH MUŽOV
Autor: Šimko Ján
Spoluautor č.1: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Katedra hudby PF UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VOKÁLNEJ PEDAGOGIKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU V KONTEXTE NONARTIFICIÁLNEJ HUDBY
Autor: Štrbák Pandiová Iveta
Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
Vysoká škola finační a správní, a.s.
Estonská 500, 101 00 Praha
Czech Republic
Název: VÝZKUMY JAZYKOVÝCH POTŘEB Z POHLEDU TEORIE JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU
Autor: Potocký Tomislav
Mgr. Jakub Havlíček
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
Název: SVĚTLO V ROLI VÝTVARNÉHO PROSTŘEDKU - JEHO MOŽNOSTI A VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉ SFÉŘE
Autor: Havlíček Jakub
Mgr. Michaela Janáková
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Slovakia
Název: KONTROLOVANÉ PITÍ ALKOHOLU
Autor: Janáková Michaela
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Název: K FENOMÉNU PREBERANIA CUDZÍCH LEXIKÁLNYCH PRVKOV (V KONTEXTE STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV)
Autor: Tkáč-Zabáková Lenka
Filosofie, politologie a dějiny
Mgr. Matej Mindár
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študenská 2 , 911 50 Trenčín
Slovakia
Název: VÝVOJ ROKOVANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ POLITICKEJ REPREZENTÁCIE O ŠTÁTOPRÁVNOM USPORIADANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY (ČSFR) A JEJ ROZDELENIE
Autor: Mindár Matej
PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek
FSŠ UKF v Nitre
Dražovská 4, 94974 Nitra
Slovakia
Název: ŽIDOVSKÁ TEMATIKA V ČESKO-ŽIDOVSKÉ PERSPEKTIVĚ: CYKLUS POVÍDEK „MODCHE A REZI“
Autor: Mikulášek Alexej
JUDr. Ladislav Rozenský
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
Název: ETHICAL ISSUES RELATED TO THE EU ETS SYSTEM – (EMISSION TRADE MARKET)
Autor: Rozenský Ladislav
Spoluautor č.1: Lípa Jan
Spoluautor č.2: Hukal Petr
Spoluautor č.3: Veselá Tereza
Spoluautor č.4: Hájek Miroslav
Spoluautor č.5: Lutz Fernanda
JUDr. Rastislav Pirkovský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta
Kováčská 26, P.O.BOX A-45, 04075 Košice
Slovakia
Název: NEMECKO V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY - PRECHOD K DIKTATÚRE
Autor: Pirkovský Rastislav
PhDr. Monika Adamická
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Dražovská 4, 949 01 Nitra
Slovakia
Název: ŽIDIA NA SLOVENSKU PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
Autor: Adamická Monika
Olga Gheorghiev, Mgr. Ing.
Charles University in Prague
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 Prague
Czech Republic
Název: ECONOMIC NATIONALISM WITHIN THE EUROPEAN UNION
Autor: Gheorghiev Olga
Anna Kaltseva, Ph.D. in philosophy
South-West University “Neofit Rilski”
Ivan Mihaylov street, 66, 2700 Blagoevgrad
Bulgaria
Název: EAST-WEST DIALOGUE IN THE INTRODUCTION TO „THE SECRET DOCTRINE” BY HELENA BLAVATSKY
Autor: Kaltseva Anna
Mgr. Michal Čičvara
študent: externý doktorand, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Ulica 17. novembra 15, 080 01 Prešov Prešov
Slovakia
Název: DÔLEŽITOSŤ STRATÉGIE EURÓPA 2020 SO ZAMERANÍM NA RIEŠENIE PROBLEMATIKY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
Autor: Čičvara Michal
Průmyslové inženýrství
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Slovakia
Název: A STUDY ON EXTENSIVE STEAM NETWORK STABILITY ENHANCEMENT
Autor: Variny Miroslav
Spoluautor č.1: Kristián Hanus
Spoluautor č.2: Peter Illés
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Slovakia
Název: STEAM NETWORK OPERATION EFFICIENCY ASSESSMENT AND MODELLING
Autor: Variny Miroslav
Spoluautor č.1: Kristián Hanus
Spoluautor č.2: Peter Illés
Inovace, technologie
V této sekci nejsou přihlášeny žádné příspěvky.
Informatika a informační technologie
Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, , 852 35 Bratislava
Slovakia
Název: PROCESNÝ MANAŽMENT A JEHO PODPORA PROSTREDNÍCTVOM IKT
Autor: Cárachová Magdaléna
Mgr. Bc. Libor Klubal
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Czech Republic
Název: GAMIFIKAČNÍ PRVKY EDUKAČNÍCH PLATFOREM
Autor: Klubal Libor
Andrey Semakhin, PhD
Kurgan state university
Sovetskaya street, 63, str. 4, 640020 Kurgan
Russia
Název: OPTIMIZATION OF THE ACTIVITY NETWORK OF INFORMATION SYSTEM ON TIME
Autor: Semakhin Andrey
Přírodní vědy
Ing Jan Šinko, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Černovická 4987, 43001 Chomutov
Czech Republic
Název: POTENCIÁL VYUŽITÍ FYTOMASY Z PŘÍRODOVĚDNĚ VYSOCE HODNOTNÝCH LOKALIT K PRODUKCI BIOPLYNU
Autor: Šinko Jan
Spoluautor č.1: Ing. Jakub Muňoz, Ph.D.
Spoluautor č.2: Ing. Sergej Usťak, CSc.
Spoluautor č.3: Ing. Roman Honzík
Mgr. Michaela Mrkvová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Slovakia
Název: TOMATO MOSAIC VIRUS IN SOLANACEAE- A MINI REVIEW
Autor: Mrkvová Michaela
Spoluautor č.1: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: SERINE PROTEASES OF GASTROINTESTINAL TRACT AND THEIR ROLE IN DISEASES
Autor: Chmelová Daniela
Spoluautor č.1: Barbora Legerská
Spoluautor č.2: Daniela Chmelová
Spoluautor č.3: Miroslav Ondrejovič
RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: EXPRESSION OF RECOMBINANT NEURAMINIDASE FROM INFLUENZA VIRUS IN ESCHERICHIA COLI
Autor: Chmelová Daniela
Spoluautor č.1: Sabina Lipničanová
Spoluautor č.2: Daniela Chmelová
Spoluautor č.3: Miroslav Ondrejovič
RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: DECOLORIZATION OF MONOAZO DYES BY PLEUROTUS OSTREATUS
Autor: Chmelová Daniela
Spoluautor č.1: Veronika Pecková
Spoluautor č.2: Daniela Chmelová
Spoluautor č.3: Miroslav Ondrejovič
RNDr. Terézia Beck
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Slovakia
Název: CHARACTERISTICS OF GANODERMA SPECIES IN PURE CULTURES
Autor: Beck Terézia
Spoluautor č.1: Radovan Malina
Spoluautor č.2: Miriam Srniaková
Ing. Mgr. Bc. Jan Kočí
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic
Název: OPTIMIZATION OF ADVANCED ANALYTICAL METHODS FOR MEASUREMENT OF ULTRA-THIN INORGANIC LAYERS ON THE GLASS SUBSTRATE
Autor: Kočí Jan
Spoluautor č.1: Sýkorová Adéla
Spoluautor č.2: Nováková Alena
Spoluautor č.3: Vašíček Filip
Hedviga Vašková, Ing.
Prešovská univerzita v Prešove
ulica 17. novembra 1, 081 16 Prešov
Slovakia
Název: ZMENA ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETROV ŽIEN VPLYVOM PRAVIDELNEJ FYZICKEJ AKTIVITY
Autor: Vašková Hedviga
Spoluautor č.1: Janka Poráčová
Spoluautor č.2: Mária Konečná
Spoluautor č.3: Marta Habánová
Spoluautor č.4: Marta Mydlárová Blaščáková
Spoluautor č.5: Vincent Sedlák
Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd
Štefániková 5670, 760 01 Zlín
Czech Republic
Název: ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY NÁHLÝCH ÚMRTÍ KOJENCŮ: PŘÍPADOVÉ STUDIE
Autor: Olecká Ivana
Spoluautor č.1: Mgr. Adéla Lemrová
PhDr., Mgr. Katarína Kulichová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Název: THE CONTENT OF TOTAL AVENANTHRAMIDES IN THE WORLD VARIETIES OF OATS (AVENA SATIVA L.)
Autor: Kulichová Katarína
Spoluautor č.1: Katarína Kulichová
Spoluautor č.2: Mária Maliarová
Spoluautor č.3: Jozef Sokol
MUDr. Xénia Faktorová
III. Interná klinika, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Slovakia
Název: NEINVAZÍVNE SKÓROVACIE INDEXY FIBRÓZY U PACIENTOV S NEALKOHOLOVOU TUKOVOU CHOROBOU PEČENE
Autor: Faktorová Xénia
Spoluautor č.1: Mária Szántová
Strojírenství, stavebnictví
Ing. Petra Kocurová
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Czech Republic
Název: CITY SPACES THROUGH THE EYES OF THE VISION-IMPAIRED
Autor: Kocurová Petra
Mgr. Ing. Alžběta Bílková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Czech Republic
Název: VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI JEHO NAVRHOVÁNÍ
Autor: Bílková Alžběta
Spoluautor č.1: Petra Kocurová
Ing. Petr Hynek
ČVUT Fakulta strojní
Technická 4, 16000 Praha 6
Czech Republic
Název: VÝBĚR OPTIMÁLNÍ KOMBINACE VÝROBNÍCH NÁSTROJŮ VYUŽITÍM EVOLUČNÍHO ALGORITMU
Autor: Hynek Petr
Mgr. Václav Mráz, Ph.D.
GKIP Litomyšl s.r.o.
Toulcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl
Czech Republic
Název: ŽELEZNIČNÍ BROWNFIELDY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ
Autor: Mráz Václav
Spoluautor č.1: Mráz Václav
Spoluautor č.2: Vacek Jiří
Spoluautor č.3: Havlice Martin
Spoluautor č.4: Senčík Josef
Spoluautor č.5: Červenka Jan
Zuzana Tlachová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Czech Republic
Název: VEŘEJNÝ PROSTOR V PODZEMÍ Z POHLEDU ARCHITEKTURY
Autor: Tlachová Zuzana
Počet registrovaných účastníků: 130 (18.12.2018)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.