Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023, roč. XIV. (18.12.2023 - 20.12.2023)

Logo

Přihláška - registrační formulář

Pro registraci účastníka je třeba do 11.12.2023 vyplnit níže uvedený formulář. Po odeslání údajů Vám bude zaslán informační email s uvedením platebních instrukcí (číslo bankovního účtu, přidělený variabilní symbol). Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost fakturační údajům a adrese, kam bude po konferenci zaslán sborník. Faktura Vám bude předána spolu se sborníkem.

Po odeslání přihlášky bude vaše registrace zveřejněna v příslušné sekci. Veškeré detaily o platbě včetně výše konferenčního poplatku naleznete zde.

Účastník
Tituly před jménem:
Jméno:*
Příjmení:*
Tituly za jménem:
E-mail:*
Tel./Fax:
Pracoviště, univerzita, fakulta
Instituce:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Stát:
IČO:
DIČ:
Korespondenční adresa
Fakturační údaje
Premium kód (co to je?Premium kód získali vybraní autoři, kteří publikovali odborné statě, nebo se aktivně podíleli na realizaci dílčích rozvojových projektů. Premium kód lze využít vždy jen jednou bez ohledu na registrovanou osobu. Premium kód je dostupný i u partnerů konference.

Při využití Premium kódu je ponížena aktuální výše konferenčního poplatku.

(Pokud kód nemáte/neznáte, pole nechejte prázdné - tato položka není povinná.)
)
Premium kód:
Příspěvek č. 1
Název v jazyce příspěvku:*
Název v angličtině:
Spoluautor č. 1
Spoluautor č. 2
Spoluautor č. 3
Spoluautor č. 4
Spoluautor č. 5
Konferenční sekce
Počet registrovaných účastníků: 28 (2.10.2023)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.