Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X. (16.12.2019 - 18.12.2019)

Logo

Cena Wernera von Siemense – výzva pro vědce, studenty, pedagogy

Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Tato tradiční soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a o nejlepšího vysokoškolského pedagoga probíhá v šesti kategoriích a je otevřena všem, jejichž odborná práce je zaměřena na technické, ekonomické a vybrané přírodovědné obory.

Nově se letos bude udělovat Ocenění za překonání překážek při studiu. To získá student, který navzdory zdravotnímu postižení či znevýhodnění překoná řadu překážek a dosáhne mimořádných studijních nebo výzkumných výsledků. Cenu mohou na rozdíl od jiných kategorií získat jak studenti magisterských a doktorských, tak i bakalářských programů se zaměřením na technické obory. Adepty nominují vedoucí pracovníci univerzit a vítěze určí porota pod vedením rektora Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., ve spolupráci s odbornou poradkyní této kategorie, kterou je ředitelka Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová.

Poprvé je letos vypsána i finanční odměna 5000 korun pro ty, kteří do soutěže doporučí budoucího vítěze v kategoriích o nejlepší diplomovou nebo disertační práci.

Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím microsite na webu Siemens.

V předchozích ročnících soutěže bylo již oceněno na 300 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující osmi milionů korun. Cena je pravidelně vyhlašována v rámci dlouhodobé snahy a podpory společnosti Siemens o zintenzivnění dialogu mezi státním a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání.Vyhlašované kategorie

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace (jednotlivec nebo výzkumný tým)
Nejlepší pedagogický pracovník
Nejlepší diplomová práce
Nejlepší disertační práce
Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“
Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“
Doporučení vítěze
 

Počet registrovaných účastníků: 162 (16.12.2019)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.