Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023, roč. XIV. (18.12.2023 - 20.12.2023)

Logo

Spolupráce

Na konferenci rádi přivítáme i zástupce praxe. Chceme, aby konference plnila funkci kreativního workshopu, kde dojde k aktivnímu propojení mezi podnikovou a akademickou obcí.

Účast na konferenci Vám nabízí možnost:

1) Prezentovat Vaši firmu na univerzitní/akademické půdě
  • osobní prezentace v sekcích konference
  • uvedení loga na webových stránkách konference
  • umístění loga na tištěných materiálech konference
  • umístění reklamních materiálů mezi předané fyzické výstupy konference
  • uvedení loga na obalu sborníku konference
  • umístění stránky pro reklamní text ve sborníku
2) Navázat užší spolupráci s mladými vědeckými pracovníky a případně je zapojit do Vámi řešených projektů.


3) Podělit se o Vaše odborné zkušenosti z praxe.


Máte-li zájem se aktivně zúčastnit jednotlivých tematických okruhů, případně budete-li chtít tuto akci podpořit formou jakéhokoliv sponzoringu, kontaktujte nás.

Těšíme se na spolupráci a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.

Organizační výbor konference

Počet registrovaných účastníků: 81 (2.12.2023)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.