Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X. (16.12.2019 - 18.12.2019)

Logo
O konferenci

Termín: 16.12.2019 - 18.12.2019

Prezentace výsledků práce univerzitních akademických a vědeckých pracovníků

Navázání spolupráce s akademickými pracovníky, odborníky z firem

Možnost zapojení se do vědeckých rozvojových projektů a záměrů

Get Adobe Flash player

Vítejte na konferenci MMK

Zúčastněte se s odborným textem největší vědecké doktorandské konference.

Již je registrováno 163 účastníků (16.12.2019)!

 
MMK
 
  Akademické sdružení Magnanimitas Vás zve na Mezinárodní Masarykovu konferenci pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, která přináší jak studentům doktorských studijních programů tak i ostatním zájemcům a pracovníkům prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.
Best Paper Award
 
  Nejlepší příspěvek v každé z organizovaných sekcí bude programovým výborem oceněn věcnými cenami. Anglicky psané příspěvky budou dále předány redakční radě časopisu AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, vybrané příspěvky zde budou dále publikovány.

Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky
 
Záštitu nad konferencí převzalo (r. 2013):

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
(č.j.: 30378/12/01300/01000)
 
Ministersvto hospodárstva Slovenskej republiky  
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

(č.j.: 1159/2012-1000) 
 
Ministerstwo Gospodarski, Polska  
Ministerstwo Gospodarski, Polska

(č.j.: SM-II-0780-654/2/12) 
 Příjem přihlášek a odborných textů zahájen!

 

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019

 

(16.12.2019 - 18.12.2019)

 

Do 15.12.2019 je třeba vyplnit přihlášku na konferenci.


Kdykoli můžete kontaktovat sekretariát na

emailu: mmk@econference.cz.

  
 
Mezinárodní Masarykova konference podporuje
OPENACCESS přístup k vědeckým textům a výstupům konferencí.

 
OPENACCESS OPENACCESS  

Věda a výzkum

Video na Mezinárodní Masarykově konferenci umístěno s laskavým svolením Mgr. Magdalény Kroupové (Národní muzeum v Praze).Co je OPENACCESS?

Video na Mezinárodní Masarykově konferenci umístěno s laskavým svolením PhDr. Aleše Pekárka (Národní technická knihovna, Odbor projektů a inovací).

Počet registrovaných účastníků: 163 (16.12.2019)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.