Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2018, roč. IX. (17.12.2018 - 21.12.2018)

Logo

Předchozí ročníky

Níže naleznete seznam předchozích ročníků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. (Na aktuální ročník konference se můžete přihlásit zde.)
Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017

Datum: 18.12.2017 - 20.12.2017
Ročník: VIII.
Počet účastníků: 151
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-87952-22-1


Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2016

Datum: 12.12.2016 - 16.12.2016
Ročník: VII.
Počet účastníků: 212
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-87952-17-7


 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2015

Datum: 14.12.2015 - 18.12.2015
Ročník: VI.
Počet účastníků: 313
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-87952-12-2


Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014

Datum: 15.12.2014 - 19.12.2014
Ročník: V.
Počet účastníků: 511
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-87952-07-8


Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013

Datum: 09.12.2013 - 13.12.2013
Ročník: IV.
Počet účastníků: 555
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-87952-00-9


Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012

Datum: 10.12.2012 - 14.12.2012
Ročník: III.
Počet účastníků: 470
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-905243-3-0


Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011

Datum: 12.12.2011 - 16.12.2011
Ročník: II.
Počet účastníků: 344
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-904877-7-2


Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010

Datum: 06.12.2010 - 10.12.2010
Ročník: I.
Počet účastníků: 182
Recenze textů: ano
Konferenční jazyky: ENG, CZ, SK, PL
ISBN sborníku: 978-80-86703-41-1
Počet registrovaných účastníků: 130 (18.12.2018)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.