Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2022, roč. XIII. (19.12.2022 - 21.12.2022)

Logo

Průběh konference

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2022 probíhá ve dnech 19.12.2022 - 21.12.2022 na webové adrese http://mmk.sciemcee.com

Průběh konference je z velké části totožný s běžnou konferencí, avšak za přispění výhod vyplývajících z charakteru elektronických konferencí.
 

Mezinárodní vědecká konference v krocích

I. Registrace
  1. Zájemce o účast na konferenci je povinen do 12.12.2022 vyplnit online přihlášku.
  2. Registrovaný účastník do 14.12.2022 zasílá e-mailem příspěvek a dále potvrzení o proběhlé platbě (např. výpis z bankovního účtu). Příspěvek je možné také nahrát online.
  3. Registrovaný účastník obdrží v první den konference (19.12.2022, 10:00) výzvu pro vstup na e-konferenci. (Přihlášení je možné provést v konferenčních dnech přímo z http://mmk.sciemcee.com.)
II. Průběh konference
  1. Ve dnech 19.12.2022 - 21.12.2022 je konference zpřístupněna bez omezení jakémukoli účastníku.
  2. Účastníci konference se mohou seznámit s úplným zněním příspěvků, jejich autory.
  3. U každého přihlášeného příspěvku je možné zadat kterýmkoli účastníkem dotaz, či jakkoli diskutovat o tématu příspěvku.
III. Po skončení
  1. Všichni účastníci obdrží vytištěný sborník s přiřazeným ISBN.
  2. Na vyžádání lze získat potvrzení o účasti na konferenci.
  3. Vybraní autoři budou obeznámeni o přijetí příspěvku do časopisu AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research a GRANT journal.
Počet registrovaných účastníků: 0 (19.8.2022)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.