Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019, roč. X. (16.12.2019 - 18.12.2019)

Logo

Pravidla pro formátování příspěvku, šablona

Předpokladem zařazení příspěvku do sborníku je uhrazení účastnického poplatku a dodání příspěvku do 16.12.2019.

Příspěvky pro publikování ve sborníku nahrávejte zde, nebo je zasílejte na sekretariát (mmk@econference.cz).

Pokyny pro zpracování příspěvku:

 • rozsah do 10 stran i s přílohami a soupisem literatury
 • příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, polském nebo anglickém jazyce (= jazyky příspěvku)
 • zpracovat v textovém editoru MS Word 6.0/95 a vyšší
 • typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, zarovnání do bloku, všechny okraje 2,5 cm
 • název příspěvku velkými písmeny tučně (v jazyce příspěvku)
 • název příspěvku v anglickém jazyce velkými písmeny tučně
 • jméno a příjmení autora (autorů) bez titulů
 • abstrakt v jazyce příspěvku (max. 10 řádků)  
 • klíčová slova v jazyce příspěvku (max. 10 slov)
 • abstrakt v anglickém jazyce (max. 10 řádků)
 • klíčová slova v anglickém jazyce (max. 10 slov)
 • abecedně řazený číslovaný seznam použité literatury podle platné bibliografické normy uvádějte na konci textu, uvádějte jen práce citované v příspěvku
 • plné jméno autora včetně titulů a přesné adresy pracoviště, telefonu a emailu uveďte na konec příspěvku

Šablona příspěvku je k dispozici zde (.docx, 0,1 Mb).
Počet registrovaných účastníků: 162 (16.12.2019)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.