Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2024, roč. XV. (16.12.2024 - 18.12.2024)

Logo

Seznam minulých i současných partnerů konference

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky | http://www.mpo.cz/
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | http://www.mhsr.sk/
Ministerstwo Gospodarski, Polska | http://www.mg.gov.pl/
Středočeský kraj | https://www.kr-stredocesky.cz/
Národní muzeum v Praze | http://www.nm.cz/
Muzeum T.G.Masaryka v Lánech | http://www.muzeumtgm.cz/
Siemens | http://www.siemens.com/
Edumenu.cz | http://www.edumenu.cz/
České aerolinie | http://www.csa.cz/
Raiffeisen BANK | http://www.rb.cz/
Unicorn College | http://www.unicorncollege.cz/
Computer Press | http://www.cpress.cz/
Konkursní noviny | http://www.kn.cz/
ICT manažer | http://www.ictmanazer.cz/
LESENSKY.CZ | http://www.lesensky.cz/
Laboratorní průvodce | http://www.labo.cz/
MAPLEPARK KNOWLEDGE NETWORK
EP Harbour | European Project Centre
MAPLEPARK

Počet registrovaných účastníků: 0 (19.7.2024)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.