Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023, roč. XIV. (18.12.2023 - 20.12.2023)

Logo

O elektronické konferenci

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2023 probíhá v reálném čase na internetových stránkách http://mmk.sciemcee.com ve dnech 18.12.2023 - 20.12.2023.

Registrovaní účastníci konference mají možnost:
 • prezentovat aktuální vědecké a výzkumné výsledky,
 • navázat spolupráci na akademické i firemní úrovni,
 • informovat o aktuálních trendech a stavech firemních projektů,
 • komunikovat s registrovanými účastníky,
 • navázat aktivní akademické i obchodní styky,
 • konfrontovat výsledky a názory s odborníky z různých oborů, pracovišť a firem.
Přínosy elektronické konference:
 • nemusíte dojíždět do místa konání,
 • konference probíhá nonstop po celý jeden kalendářní týden,
 • konference se lze účastnit dle Vašich časových možností,
 • účastníci se mohou libovolně seznámit s příspěvky dle svého zaměření a o nich dále diskutovat,
 • lze získat kontakty na všechny účastníky konference a s nimi být ve spojení v reálném čase.
Počet registrovaných účastníků: 81 (2.12.2023)


Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje české zastoupení společnosti Siemens (záštita nad Mezinárodní Masarykovou konferencí) ve spolupráci s Akademií věd ČR, Českou konferencí rektorů, Českým vysokým učením technickým, Univerzitou Karlovou a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Cíl konference

Mezinárodní Masarykova konference pro vědu, výzkum a praxi přináší všem zájemcům o podnikové procesy prostor pro prezentaci výsledků výzkumu, možnost navázání spolupráce a předání kontaktů.


Průběh konference

Konference se mohou účastnit všichni registrovaní účastníci, kteří na základě úhrady konferenčního poplatku obdrží kódy pro vstup do systému, v rámci něhož lze prezentovat své příspěvky.


Organizační tým

Jednacími jazyky konference MMK je čeština, slovenština, polština a angličtina. Každý registrovaný účastník obdrží po skončení konference sborník s přiřazeným ISBN.