International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2018, vol. IX. (Dec 17, 2018 - Dec 21, 2018)

Logo

Application - Registration Form

Conference is running. You can not register.

All participants, please join the conference here: http://mmk.sciemcee.com

Accepted authors
Business Management
Ing. Darina Vážanská
Ligs University LLC
Dobrovského 40, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Czech Republic
Title: DŮVODY VEDOUCÍ KE ZMĚNĚ ORGANIZAČNÍ KULTURY
Author: Vážanská Darina
Ing. Robert Zajda
LIGS University
Czech Republic
Title: DISCIPLÍNA REALIZAČNÍ VÝKONNOSTI
Author: Zajda Robert
Ing. Ondřej Moš, M.Sc.
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 46117 Liberec
Czech Republic
Title: SMALL, CZECH FAMILY FIRMS AND CSR
Author: Moš Ondřej
Ing. Ladislava Míková
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Czech Republic
Title: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA PODNIKŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE TĚŽBOU A DOBÝVÁNÍM V ČESKÉ REPUBLICE – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Author: Míková Ladislava
Coauthor no.1: Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.
Mgr. Jana Holienková, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta, UCM v Trnave
Slovakia
Title: PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ POLICAJTOV: NOVÉ MOŽNOSTI MERANIA
Author: Holienková Jana
Mrs. Stephanie Burghart, Diplom Betriebswirtin (FH)
Comenius University
Bratislava
Slovakia
Title: RISK MANAGEMENT IN VARIOUS ECONOMIC SECTORS
Author: Burghart Stephanie
Mgr. Dávid Miško
Katedra manažérskej psychológie, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantinova 16, 08001 Prešov
Czech Republic
Title: UNDESIRABLE FORMS OF EMPLOYEE BEHAVIOR IN CONTEXT OF MENTAL HEALTH
Author: Miško Dávid
Coauthor no.1: Mgr. Jana Kovaľová, MBA
Coauthor no.2: Mgr. Matúš Vagaš
Coauthor no.3: Mgr. Dagmara Ratnayake Kaščáková, PhD., MBA
Mgr Matúš Vagaš
Katedra manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantinová 16, 080 01 Prešov
Slovakia
Title: RELATIONSHIPS AT WORKPLACE AS PRESUPPOSITION OF EMPLOYEE ENGAGEMENT, PERFORMANCE AND SATISFACTION
Author: Vagaš Matúš
Coauthor no.1: Jana Kovaľová
Coauthor no.2: Dávid Miško
Coauthor no.3: Dagmara Ratnayake Kaščáková
MS Filip Mazurków, MS
Jagiellonian University
Łojasiewicza 4, 30-348 Cracow
Poland
Title: MANAGEMENT BY OBJECTIVES IN PRACTICAL TERMS ON THE BASIS OF SPORTS' MANAGEMENT
Author: Mazurków Filip
Ing. Natalie Pelloneová
Technical University of Liberec
Studentská 1402/2Liberec
Czech Republic
Title: VLIV ČLENSTVÍ V KLASTRU NA FINANČNÍ VÝKONNOST PODNIKŮ: PŘÍPADOVÁ STUDIE Z LETECKÉHO PRŮMYSLU
Author: Pelloneová Natalie
Coauthor no.1: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.
Ms Dorota Liptakova, Ing.
Faculty of Aeronautics, Technical university of Kosice
Rampova 7, 04121 Kosice
Slovakia
Title: THE FUTURE OF LOW-COST AIR TRAVEL
Author: Liptakova Dorota
Coauthor no.1: Edina Jencova
Coauthor no.2: Juraj Vagner
Anna Gawrońska-Piotrowska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Poland
Title: WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA W KULTURZE
Author: Gawrońska-Piotrowska Anna
Ing. Markéta Dočekalová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Czech Republic
Title: FAKTORING JAKO ZDROJ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ SPOLEČNOSTI: MODELOVÝ PŘÍKLAD KOMPARACE S ÚVĚROVÝM FINANCOVÁNÍM
Author: Dočekalová Markéta
Andreas Votteler, MBA
Title: NEGATIVE OUTCOMS OF TRUST. MONETARY QUANTIFICATION OF THE COSTS OF DISTRUST IN COMPANIES
Author: Votteler Andreas
Coauthor no.1: Monica Zatrochova
Frau Andrea Weigold, MBA
Fressnapf Hechingen
Im Eierle 6, 72379 Hechingen
Germany
Title: ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT - OBSTACLES FOR A NECESSARY CHANGE
Author: Weigold Andrea
Coauthor no.1: Andrea Weigold
Marketing
PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantínova 16, 08001 Prešov
Slovakia
Title: POSTAVENIE INTERNETOVEJ REKLAMY NA SLOVENSKOM KONKURENČNOM TRHU
Author: Gburová Jaroslava
PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Konštantínova 16, 08001 Prešov
Slovakia
Title: VYBRANÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA SOCIÁLNYCH MÉDIÍ A INTERNETU V OBLASTI MALOOBCHODU
Author: Gburová Jaroslava
Coauthor no.1: doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA
Mgr. Zuzana Schlosserová
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Dražovská 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: CONTENT ANALYSIS OF COMMUNICATION USED BY THE PHARMACEUTICAL COMPANIES ON FACEBOOK
Author: Schlosserová Zuzana
Mgr. Lea Mezeiová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Title: GEOGRAFICKÉ BLOKOVANIE A E-COMMERCE
Author: Mezeiová Lea
Mgr. Lenka Labudová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: KOMUNIKÁCIA MIEST V ONLINE PROSTREDÍ
Author: Labudová Lenka
Coauthor no.1: doc. PhDr. Denisa Jánošová, PhD.
Ing. Martin Fridrich, MSc
Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, Department of Informatics
Kolejní 2906/4, 61200 Brno-Královo Pole
Czech Republic
Title: COST-BENEFIT METRICS IN CUSTOMER CHURN PREDICTION: A REVIEW
Author: Fridrich Martin
Mgr Martin Uhlík
Univerzita sv.Cyrila a Metoda
J.Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: NOVÉ TRENDY V PERSONÁLNOM MARKETINGU
Author: Uhlík Martin
Coauthor no.1: doc. Ing. Jaroslav Bednárik PhD
Mr Shaurya Mathur
SP Jain School of Global Management, Department of Contemporary Marketing Management
Block 5, Dubai International Academic City, PO Box 50234, PO 50234 Dubai
United Arab Emirates
Title: CONSUMER SUSTAINABILITY OF IMPLEMENTING TECHNOLOGY 5.0 INTO THE MARKETING OF DIGITAL PRODUCTS & SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES
Author: Mathur Shaurya
Coauthor no.1: Shaurya Mathur
Coauthor no.2: Dr Anna Tarabasz
Economy and Business Economics
Katarzyna Brożek, M.Sc.
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom
Malczewskiego 29, 26-600 Radom
Poland
Title: REGIONY GRUPY WYSZEHRADZKIEJ – KLASYFIKACJA NUTS 2
Author: Brożek Katarzyna
Mr. Marcel Novák, Ing., PhD.
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Slovakia
Title: A MICROECONOMIC ASPECTS AND CONSEQUENCES OF PRICE DEVELOPMENT IN THE V4 COUNTRIES
Author: Novák Marcel
Mr. Ľubomír Darmo, Ing., PhD.
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Slovakia
Title: VÝDAVKY NA VÝSKUM A VÝVOJ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Author: Darmo Ľubomír
Lukáš Falát, Ing. PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, KMME
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Slovakia
Title: ANALYSIS OF ELEMENTS AND RELATIONS OF THE TAX SYSTEM WITH AIM OF HIGHER EFFECTIVENESS
Author: Falát Lukáš
Coauthor no.1: Beata Holková
Ing. Zuzana Staníková, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, KMME
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Slovakia
Title: FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN SELECTED EU COUNTRIES
Author: Staníková Zuzana
Coauthor no.1: Lucia Pančíková
Coauthor no.2: Lukáš Bobuľa
Coauthor no.3: Erika Ondáková
Ing. Jakub Horák
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 37001 České Budějovice
Czech Republic
Title: COMPARISON OF NEURAL NETWORKS AND REGRESSION TIME SERIES IN ESTIMATING US AND CHINA TRADE BALANCE
Author: Horák Jakub
Coauthor no.1: Ing. Tomáš Krulický
Public service
PhDr. Natália Kováčová, PhD.
Vysoká škola Danubius s.r.o.
Fučíková 269, 92521 Sládkovičovo
Slovakia
Title: PODSTATA KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Author: Kováčová Natália
Mr. Tomáš Malec, Mgr.
Comenius University, The Faculty of Social and Economic Sciences
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Slovakia
Title: ACTUAL STATE OF THE WEB DEVELOPMENT OF SLOVAK MUNICIPALITIES ACCORDING SUPREME AUDIT OFFICE OF THE SLOVAK REPUBLIC
Author: Malec Tomáš
Mgr. Katarína Kukoľová
Katedra verejnej správy, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Bučianska 4/A, 91701 Trnava
Slovakia
Title: INTERPRETATION OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS DURING THE FIRST CZECHOSLOVAK REPUBLIC
Author: Kukoľová Katarína
PhDr. Martin Halmo
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Katedra verejnej správy
Bučianska 4/A, 91701 Trnava
Slovakia
Title: THE INCORPORATION OF ACTIVE POLITICS OF THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC
Author: Halmo Martin
Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.
Katedra kulturológie, Filozoficka Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hodžova, č. 1, 949 01 Nitra
Slovakia
Title: ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU NEZÁVISLÝCH KULTÚRNYCH CENTIER
Author: Moravčíková Veronika
Rastislav Munk, Mgr., PhD.
University of Commenius Bratislava, Faculty of Law
Šafárikovo námestie 6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Title: POVINNE ZVEREJŇOVANÁ ZMLUVA
Author: Munk Rastislav
Mgr. Katarína Kobelová
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Hrabovská cesta 1A, 03401 Ružomberok
Slovakia
Title: STÁRNUTÍ POPULACE A JEHO NEGATIVNÍ DOPAD NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ŽILINSKÉM SAMOSPRÁVNÉM KRAJI
Author: Kobelová Katarína
JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 81000 Bratislava
Slovakia
Title: JE E-GOVERNMENT DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH OBČANOV?
Author: Ralbovská Sopúchová Soňa
Coauthor no.1: JUDr. Zuzana Ligasová, PhD.
Financing and Accounting
Alexandra Bagiová, Ing.
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava
Slovakia
Title: KOMPARATÍVNA ANALÝZA DAŇOVÉHO ASPEKTU OBCHODOVANIA S KRYPTOMENAMI V KRAJINÁCH V4
Author: Bagiová Alexandra
Coauthor no.1: doc. Ing. Jitka Meluchová, PhD.
Coauthor no.2: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
Ing. Nikoleta Baloghová
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská 1, 85231 Bratislava
Slovakia
Title: MÔŽE SA ÚČTOVNÝ ODHAD PREJAVIŤ AKO PODVOD?
Author: Baloghová Nikoleta
Coauthor no.1: Juhászová Zuzana
Peter Rakovský, Mgr.
Faculty of Law, COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
Šafárikovo nám.6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Title: PRÁVNE A DAŇOVÉ ASPEKTY KRYPTOMIEN
Author: Rakovský Peter
Coauthor no.1: Peter Rakovský
Monika Kleinova
Title: OPRAVNÉ POLOŽKY PRI POHĽADÁVKACH Z OBCHODNÉHO STYKU
Author: Kleinova Monika
Coauthor no.1: Zuzana Juhászová
Peter Rakovský, Mgr.
Faculty of Law, COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA
Šafárikovo nám.6, 810 00 Bratislava
Slovakia
Title: ZDAŇOVANIE CENNÝCH PAPIEROV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Author: Rakovský Peter
Ing. et Ing. Zuzana Janková
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4, Královo Pole, 612 00 Brno
Czech Republic
Title: IDENTIFIKACE OPTIMÁLNÍHO PORTFOLIA NA ČESKÉM AKCIOVÉM TRHU
Author: Janková Zuzana
Mr. Maciej Tuszkiewicz, Bsc.
University of Economics in Katowice
1 Maja 47, 40-287 Katowice
Poland
Title: FINISHED GOODS MEASUREMENT IN LIGHT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE REGULATIONS
Author: Tuszkiewicz Maciej
Sabina Augustyn, PhD
Cracow University of Economics
Rakowicka 27, 31-510 Krakow
Poland
Title: SOME REMARKS ON THE SAMPLING FROM FINITE POPULATIONS IN FINANCIAL AUDITING
Author: Augustyn Sabina
Ing. Petra Srnišová
University of Economics in Bratislava
Dolnozemská cesta 1/b, 85235 Bratislava
Slovakia
Title: ZÁPORNÉ VLASTNÉ IMANIE AKO INDIKÁTOR EXISTENCIE TRANSAKCIÍ MEDZI SPRIAZNENÝMI OSOBAMI
Author: Srnišová Petra
Mrs Katarzyna Wojewoda - Buraczyńska, PhD
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Adminstracji i Zarządzania Publicznego
Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce
Poland
Title: FINANSOWE INSTRUMENTY SPRZYJAJĄCE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Author: Wojewoda - Buraczyńska Katarzyna
Andreas Rams, Diplom-Oekonom
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, 1586 Riga
Latvia
Title: DEBT CAPACITY AND “FINANCIAL REAL OPTIONS” IN DIFFERENT INDUSTRIES – AN EMPIRICAL APPROACH
Author: Rams Andreas
Psychology, Sociology and Pedagogy
Mgr. Markéta Pokorová
Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra českého jazyka
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň
Czech Republic
Title: ŽIDOVSKÁ TEMATIKA VE VÝUCE – PLZEŇSKÝ KRAJ
Author: Pokorová Markéta
Mgr. Aneta Vančová, PhD.
Paneurópska vysoká škola, Fakulta psychológie
Tomášikova 20, 82102 Bratislava
Slovakia
Title: SOCIÁLNA ATMOSFÉRA V UČITEĽSKÝCH ZBOROCH
Author: Vančová Aneta
Coauthor no.1: PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Mgr. Juraj Datko, PhD.
Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Education
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: FOSTERING SELF-DIRECTED EFL LEARNING VIA FACEBOOK GROUP
Author: Datko Juraj
PhDr. Denisa Gunišová, PhD.
Univerzika Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra
Slovakia
Title: KONTEXT DETSKÝCH PREKONCETOV V ODRAZE ŠKOLSKÝCH OBSAHOV
Author: Gunišová Denisa
Coauthor no.1: PaedDr. Nina Kozárová, Phd
Mgr. Jana Nemcová, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltésovej 4, 81334 Bratislava
Slovakia
Title: PROBLEMATIKA BILINGVIZMU V RODINÁCH DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU - KVALITATÍVNY VÝSKUM
Author: Nemcová Jana
Mgr. Lucia Tóthová, PhD.
Katedra sociálnej práce, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Moyzesova 9, 04059 Košice
Slovakia
Title: PORUCHY PRÍJMU POTRAVY AKO RIZIKOVÉ SPRÁVANIE ADOLESCENTOV OPTIKOU SOCIÁLNEJ PRÁCE
Author: Tóthová Lucia
Mgr. Rebeka Štefánia Koleňáková
Constatine the Philosopher University in Nitra, Faculty of education
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: GIFTED CHILDREN AND THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE THEIR SURVIVAL (EXPERIENCE) IN EDUCATION
Author: Koleňáková Rebeka Štefánia
Coauthor no.1: Hošová Dominika
Mgr. Paulína Haragová
Department of Music, Faculty of Education, Constantine The Philosopher University in Nitra
Dražovská cesta 4, 94974 Nitra
Slovakia
Title: CODE NOTATION OF MIROSLAV KOŠNÁR
Author: Haragová Paulína
Mgr. art. Zuzana Hubinská
Department of Music, Faculty of Education, Constantine The Philosopher University in Nitra
Drážovská 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: INNOVATIVE DIDACTIC TOOLS AND CLASSICAL MUSIC IN CHILDREN’S MUSICAL PHYSICAL ACTIVITIES AS PART OF THEIR DANCE TRAINING AT PRIMARY SCHOOLS OF ARTS
Author: Hubinská Zuzana
Mgr. Dominika Hosova
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: SELF-REGULATED LEARNING AS A KEY ELEMENT OF SUCCESSFUL PUPILS
Author: Hosova Dominika
Coauthor no.1: Kolenakova Rebeka Stefania
PaedDr Lucia Foglová, PhD
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 94974 Nitra
Slovakia
Title: VZŤAH MEDZI INTERSEXUALITOU A ŠKOLSKOU SELF-EFFICACY V TEORETICKÝCH VÝCHODISKÁCH
Author: Foglová Lucia
Coauthor no.1: Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
PhDr. Petra Jedličková, PhD.
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, UKF
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: ETIOLÓGIA SEXTINGU U MLADÝCH ĽUDÍ
Author: Jedličková Petra
Coauthor no.1: Katarína Hollá
Coauthor no.2: Peter Seidler
Ing. Bohumil Krajča, MBA, BBA
Dolnośląska Szkoła Wyższa
ulice Wagonowa 9Wrocław
Poland
Title: PROBLEMATIKA KOMPETENCÍ V KURIKULU POČÁTEČNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČR
Author: Krajča Bohumil
Mgr. Henrieta Hubináková
Slovakia
Title: PRIESTOROVÁ PREDSTAVIVOSŤ V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER
Author: Hubináková Henrieta
Mgr. Henrieta Hubináková
Slovakia
Title: VERBÁLNE SCHOPNOSTI V KONTEXTE UŽÍVANIA DIGITÁLNYCH HIER
Author: Hubináková Henrieta
Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava
Czech Republic
Title: SYMBOLY VE VÝTVARNÉ TVORBĚ
Author: Bajnarová Marie
Mgr. Jana Zvědělíková
Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP
Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Czech Republic
Title: THE SIBLING OF A CHILD WITH HEARING IMPAIRMENT
Author: Zvědělíková Jana
Coauthor no.1: Mgr. Nikola Pavlisová
Veronika Růžičková
Pedagogická fakulta
Žižkovo nám. 5, 77900 Olomouc
Czech Republic
Title: POHLED NA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA V REZORTU ZDRAVOTNICTVÍ
Author: Růžičková Veronika
Coauthor no.1: Lucie Hrbáčová
Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D.
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc
Czech Republic
Title: EVALUATING THE RESEARCH OF AUDITORY-VERBAL THERAPY
Author: Hanáková Adéla
Coauthor no.1: Jana Zvědělíková
Coauthor no.2: Eva Urbanovská
Mgr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Žižkovo nám. 5, 77140 Olomouc
Czech Republic
Title: CHARAKTERISTIKA SEBEPOJETÍ A JEHO REFLEXE U PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Author: Urbanovská Eva
Coauthor no.1: Adéla Hanáková
Coauthor no.2: Jana Zvědělíková
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
Slovakia
Title: ART TALENT AND TALENT IN THE MINDS OF TEACHERS OF ART SCHOOLS
Author: Valachová Daniela
Coauthor no.1: Barbora Kováčová
Coauthor no.2: Blanka Kožík Lehotayová
Coauthor no.3: Janette Gubricová
PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: VZÁJOMNÉ KONEXIE MEDZI PERFEKCIONIZMOM A OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U ŠTUDENTOV HUMANITNÝCH A TECHNICKÝCH ODBOROV
Author: Doktorová Dominika
Coauthor no.1: Hubinská Jana
Coauthor no.2: Šefárová Iveta
Mgr. Kateřina Čtvrtečková
Czech Republic
Title: KONZUMACE ALKOHOLU, NÁVYKOVÝCH LÁTEK A KOUŘENÍ U DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT ÚSTECKÉHO KRAJE
Author: Čtvrtečková Kateřina
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM
Nám. J. Herdu, 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: VPLYV INTERNETU, DIGITÁLNYCH MÉDIÍ A INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA VZDELÁVANIE A PROCES UČENIA SA
Author: Hladíková Vladimíra
Vladimíra Beliková
Katedra pedagogiky Pedagogická Fakulta UKF v Nitre
Drážovská 4, 94901 Nitra
Slovakia
Title: SEXTING A KLÍMA ŠKOLY
Author: Beliková Vladimíra
Coauthor no.1: Jana Hanuliaková
PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
UCM v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: ZISŤOVANIE SPOJITOSTI MEDZI TROMI DRUHMI PERFEKCIONIZMU A VYBRANÝMI OSOBNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV
Author: Doktorová Dominika
Coauthor no.1: Baranovská Andrea
Coauthor no.2: Mičková Zuzana
Mgr. Jana Csámpaiová
Trnavská univerzita v Trnave
Priemyselná 4, 91701 Trnava
Slovakia
Title: DEVELOPMENT OF NATIONAL TESTING IN SLOVAK EDUCATION
Author: Csámpaiová Jana
PhDr. Veronika Šimonová
Constantine the Philosopher University in Nitra, The Faculty of Social Sciences and Health Care
Kraskova 1, 94974 Nitra
Slovakia
Title: ANALYSIS OF SOCIAL RISK FACTORS AT SECONDARY SCHOOLS
Author: Šimonová Veronika
Coauthor no.1: Miroslav Tvrdoň
Mgr. Lenka Gálisová
Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: HUDOBNO-DRAMATICKÉ AKTIVITY AKO PROSTRIEDOK RESOCIALIZÁCIE DROGOVO ZÁVISLÝCH
Author: Gálisová Lenka
Bc. Julie Machková
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
Czech Republic
Title: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST U ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
Author: Machková Julie
Mgr. Jana Plavnická
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce
Moyzesova 9, 040 59 Košice
Slovakia
Title: INTEGRATION OF IMMIGRANTS INTO THE LABOUR MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC
Author: Plavnická Jana
Coauthor no.1: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
PhDr. Jana Hubinská, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: ZISŤOVANIE JEDNOTLIVÝCH FAKTOROV DETERMINUJÚCICH EXISTENCIÁLNU ÚZKOSŤ JEDINCA
Author: Hubinská Jana
Coauthor no.1: Dominika Doktorová
Coauthor no.2: Veronika Kalivodová
Mgr. Dana Hajóssy
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej výchovy
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Slovakia
Title: KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA V EDUKAČNOM PROCESE
Author: Hajóssy Dana
PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a sportu PF UJEP
České mládeže 8, 40096 Ústí nad Labem
Czech Republic
Title: NOVÉ TRENDY VE VÝUCE FYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE- HODNOCENÍ VLIVU CHLADU NA MAXIMÁLNÍ ANAEROBNÍ VÝKON SPORTOVCE
Author: Petrů Dominika
Coauthor no.1: Josef Heidler
Coauthor no.2: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH
Coauthor no.3: doc., PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.
Mgr. Miroslava Dobrotková, PhD.
Katedra žurnalistiky FF UKF v Nitre
B. Slančíkovej 1 , 949 01 Nitra
Slovakia
Title: THE TOPIC OF CLIMATE CHANGE IN SLOVAK PUBLIC SERVICE MEDIA
Author: Dobrotková Miroslava
Coauthor no.1: Chlebcová Hečková Andrea
Mgr. Petra Baďová, PhD.
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 94974 Nitra
Slovakia
Title: REFLEXIA A KOMPARÁCIA VYBRANÝCH VYUČOVACÍCH METÓD
Author: Baďová Petra
Coauthor no.1: Mgr. Lenka Magová, PhD.
Bc. Tereza Slobodníková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Czech Republic
Title: JINOJAZYČNÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ
Author: Slobodníková Tereza
Mgr. Martin Markoš
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
Czech Republic
Title: ADOPCE ROMSKÝCH DĚTÍ A JEJÍ VLIV NA RODINNÉ VZTAHY V DÍLE TEREZY BOUČKOVÉ
Author: Markoš Martin
Mgr. Michal Čuřín
Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
Czech Republic
Title: NEW HORIZONS IN COGNITION: PRACTICAL TRAINING OF UNDER-GRADUATE TEACHERS
Author: Čuřín Michal
Mgr. Zuzana Bahurinská
Sedmokrásková 5, 82101 Bratislava
Slovakia
Title: PÁCHATELIA TRESTNÉHO ČINU SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA A ICH KONANIE
Author: Bahurinská Zuzana
Mgr. Karel Řezáč
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Joštova 10, 602 00 Brno
Czech Republic
Title: TEORETICKÁ VÝCHODISKA CAPABILITY APPROACH PRO VYUŽITÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI
Author: Řezáč Karel
Doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD.
riaditeľka IUSŠ Katedra stredoeurópskych štúdií Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Ul. 17. Novembra, 080 01 Prešov
Slovakia
Title: HODNOTENIE KLINICKÉHO PROSTREDIA A TERMINOLÓGIA V OŠETROVATEĽSTVE
Author: Vojteková Marta
Coauthor no.1: PhDr. Anna Hudáková, PhD.
Coauthor no.2: PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
RNDr. Anna Horňáková, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
Partizánska 1, 08001 Prešov
Slovakia
Title: VÝUČBOVÉ PROSTREDIE ŠTUDENTOV V ODBORE RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA PRED ZAVEDENÍM ŠPECIALIZOVANÉHO LABORATÓRIA
Author: Horňáková Anna
Coauthor no.1: PhDr. Ľudmila Miženková, PhD.
Mgr. Katarína Hýllová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: ZOBRAZOVANIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V MÉDIÁCH A VNÍMANIE JEHO OSOBNOSTI VEREJNOSŤOU
Author: Hýllová Katarína
Mgr. Kristína Radimáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32, 814 99 Bratislava
Slovakia
Title: ÚLOHA A POSTAVENIE ROZPRÁVAČA V ROMÁNOCH RUDIN, ZLOČIN A TREST A VZKRIESENIE
Author: Radimáková Kristína
PhDr. Danuša Faktorová
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava
Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Slovakia
Title: VÝVOJ ČÍTANOSTI ČASOPISU URČENÉHO PRE DETI MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU
Author: Faktorová Danuša
Mgr. Monika Kepičová
Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Slovakia
Title: OPTIONS OF FORMING CHILDREN'S ARTISTIC CREATIVITY IN FREE-TIME ACTIVITIES
Author: Kepičová Monika
PaedDr. Martina Drobna
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov
Slovakia
Title: KOMPARÁCIA PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE NA SLOVENSKU A V ÍRSKU A PRVÝ POHĽAD NA MATEMATICKÉ VZDELÁVANIE
Author: Drobna Martina
PhDr. Marie Borová
Katolícka Univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
Slovakia
Title: SWOT ANALÝZA – VYUŽITIE PRI RIEŠENÍ NEZAMESTNANOSTI ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
Author: Borová Marie
Mgr. Ján Mikuš, MBA
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Slovakia
Title: VPLYV A DOPAD MÉDIÍ NA VÝVOJ DETÍ
Author: Mikuš Ján
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Univerzita Komenského Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Slovakia
Title: Z VÝSKUMU OVEROVANIA PROGRAMU PRÍPRAVNÝCH CVIČENÍ NA NÁCVIK ČÍTANIA A PÍSANIA RELIÉFNO-BODOVÉHO PÍSMA U NEVIDIACICH DETÍ
Author: Lopúchová Jana
Coauthor no.1: Mgr. Michal Zemko, MBA.
Ing. Denisa Charlotte Ralbovská
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
Sportovců 2311, 27201 Kladno
Czech Republic
Title: ANALÝZA KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLENŮ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU V RÁMCI HROMADNÉHO POSTIŽENÍ OSOB
Author: Ralbovská Denisa Charlotte
Coauthor no.1: PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D.
PhDr. Daniela Hrehova, PhD.
KSV Technical university
Vysokoskolska 4, SK Kosice
Slovakia
Title: ÚSPECH, ŠPECIÁLNE V GLOBÁLNOM PODNIKANÍ, JE VÝSLEDKOM KOMBINÁCIE ZRUČNOSTÍ A PODMIENOK
Author: Hrehova Daniela
Coauthor no.1: Gizela Brutovská
Mgr. Milan Gross, MBA
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
Poland
Title: PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELE ŠKOLY
Author: Gross Milan
Mgr. Ján Šimko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra sociálnej práce
Moyzesova 9, 040 59 Košice
Slovakia
Title: ZMYSEL ŽIVOTA A COMING OUT U HOMOSEXUÁLNE ORIENTOVANÝCH MUŽOV
Author: Šimko Ján
Coauthor no.1: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.
Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Katedra hudby PF UKF v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VOKÁLNEJ PEDAGOGIKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU V KONTEXTE NONARTIFICIÁLNEJ HUDBY
Author: Štrbák Pandiová Iveta
Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
Vysoká škola finační a správní, a.s.
Estonská 500, 101 00 Praha
Czech Republic
Title: VÝZKUMY JAZYKOVÝCH POTŘEB Z POHLEDU TEORIE JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU
Author: Potocký Tomislav
Mgr. Jakub Havlíček
Katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
Title: SVĚTLO V ROLI VÝTVARNÉHO PROSTŘEDKU - JEHO MOŽNOSTI A VYUŽITÍ V PEDAGOGICKÉ SFÉŘE
Author: Havlíček Jakub
Mgr. Michaela Janáková
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Slovakia
Title: KONTROLOVANÉ PITÍ ALKOHOLU
Author: Janáková Michaela
PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 74 Nitra
Slovakia
Title: K FENOMÉNU PREBERANIA CUDZÍCH LEXIKÁLNYCH PRVKOV (V KONTEXTE STREDOEURÓPSKYCH JAZYKOV)
Author: Tkáč-Zabáková Lenka
Philosophy, Politics and History
Mgr. Matej Mindár
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študenská 2 , 911 50 Trenčín
Slovakia
Title: VÝVOJ ROKOVANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ POLITICKEJ REPREZENTÁCIE O ŠTÁTOPRÁVNOM USPORIADANÍ ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY (ČSFR) A JEJ ROZDELENIE
Author: Mindár Matej
PhDr. et PaedDr. Alexej Mikulášek
FSŠ UKF v Nitre
Dražovská 4, 94974 Nitra
Slovakia
Title: ŽIDOVSKÁ TEMATIKA V ČESKO-ŽIDOVSKÉ PERSPEKTIVĚ: CYKLUS POVÍDEK „MODCHE A REZI“
Author: Mikulášek Alexej
JUDr. Ladislav Rozenský
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra lesnické a dřevařské ekonomiky
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
Title: ETHICAL ISSUES RELATED TO THE EU ETS SYSTEM – (EMISSION TRADE MARKET)
Author: Rozenský Ladislav
Coauthor no.1: Lípa Jan
Coauthor no.2: Hukal Petr
Coauthor no.3: Veselá Tereza
Coauthor no.4: Hájek Miroslav
Coauthor no.5: Lutz Fernanda
JUDr. Rastislav Pirkovský
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Právnická fakulta
Kováčská 26, P.O.BOX A-45, 04075 Košice
Slovakia
Title: NEMECKO V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY - PRECHOD K DIKTATÚRE
Author: Pirkovský Rastislav
PhDr. Monika Adamická
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr
Dražovská 4, 949 01 Nitra
Slovakia
Title: ŽIDIA NA SLOVENSKU PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
Author: Adamická Monika
Olga Gheorghiev, Mgr. Ing.
Charles University in Prague
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 Prague
Czech Republic
Title: ECONOMIC NATIONALISM WITHIN THE EUROPEAN UNION
Author: Gheorghiev Olga
Anna Kaltseva, Ph.D. in philosophy
South-West University “Neofit Rilski”
Ivan Mihaylov street, 66, 2700 Blagoevgrad
Bulgaria
Title: EAST-WEST DIALOGUE IN THE INTRODUCTION TO „THE SECRET DOCTRINE” BY HELENA BLAVATSKY
Author: Kaltseva Anna
Mgr. Michal Čičvara
študent: externý doktorand, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta
Ulica 17. novembra 15, 080 01 Prešov Prešov
Slovakia
Title: DÔLEŽITOSŤ STRATÉGIE EURÓPA 2020 SO ZAMERANÍM NA RIEŠENIE PROBLEMATIKY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
Author: Čičvara Michal
Industrial Engineering
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Slovakia
Title: A STUDY ON EXTENSIVE STEAM NETWORK STABILITY ENHANCEMENT
Author: Variny Miroslav
Coauthor no.1: Kristián Hanus
Coauthor no.2: Peter Illés
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Slovakia
Title: STEAM NETWORK OPERATION EFFICIENCY ASSESSMENT AND MODELLING
Author: Variny Miroslav
Coauthor no.1: Kristián Hanus
Coauthor no.2: Peter Illés
Innovation, Technology
There are no papers in this section.
Informatics and Information Technology
Ing. Magdaléna Cárachová, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, , 852 35 Bratislava
Slovakia
Title: PROCESNÝ MANAŽMENT A JEHO PODPORA PROSTREDNÍCTVOM IKT
Author: Cárachová Magdaléna
Mgr. Bc. Libor Klubal
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Czech Republic
Title: GAMIFIKAČNÍ PRVKY EDUKAČNÍCH PLATFOREM
Author: Klubal Libor
Andrey Semakhin, PhD
Kurgan state university
Sovetskaya street, 63, str. 4, 640020 Kurgan
Russia
Title: OPTIMIZATION OF THE ACTIVITY NETWORK OF INFORMATION SYSTEM ON TIME
Author: Semakhin Andrey
Natural Sciences
Ing Jan Šinko, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Černovická 4987, 43001 Chomutov
Czech Republic
Title: POTENCIÁL VYUŽITÍ FYTOMASY Z PŘÍRODOVĚDNĚ VYSOCE HODNOTNÝCH LOKALIT K PRODUKCI BIOPLYNU
Author: Šinko Jan
Coauthor no.1: Ing. Jakub Muňoz, Ph.D.
Coauthor no.2: Ing. Sergej Usťak, CSc.
Coauthor no.3: Ing. Roman Honzík
Mgr. Michaela Mrkvová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Slovakia
Title: TOMATO MOSAIC VIRUS IN SOLANACEAE- A MINI REVIEW
Author: Mrkvová Michaela
Coauthor no.1: Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: SERINE PROTEASES OF GASTROINTESTINAL TRACT AND THEIR ROLE IN DISEASES
Author: Chmelová Daniela
Coauthor no.1: Barbora Legerská
Coauthor no.2: Daniela Chmelová
Coauthor no.3: Miroslav Ondrejovič
RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: EXPRESSION OF RECOMBINANT NEURAMINIDASE FROM INFLUENZA VIRUS IN ESCHERICHIA COLI
Author: Chmelová Daniela
Coauthor no.1: Sabina Lipničanová
Coauthor no.2: Daniela Chmelová
Coauthor no.3: Miroslav Ondrejovič
RNDr. Daniela Chmelová, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Katedra biotechnológií
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: DECOLORIZATION OF MONOAZO DYES BY PLEUROTUS OSTREATUS
Author: Chmelová Daniela
Coauthor no.1: Veronika Pecková
Coauthor no.2: Daniela Chmelová
Coauthor no.3: Miroslav Ondrejovič
RNDr. Terézia Beck
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Slovakia
Title: CHARACTERISTICS OF GANODERMA SPECIES IN PURE CULTURES
Author: Beck Terézia
Coauthor no.1: Radovan Malina
Coauthor no.2: Miriam Srniaková
Ing. Mgr. Bc. Jan Kočí
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic
Title: OPTIMIZATION OF ADVANCED ANALYTICAL METHODS FOR MEASUREMENT OF ULTRA-THIN INORGANIC LAYERS ON THE GLASS SUBSTRATE
Author: Kočí Jan
Coauthor no.1: Sýkorová Adéla
Coauthor no.2: Nováková Alena
Coauthor no.3: Vašíček Filip
Hedviga Vašková, Ing.
Prešovská univerzita v Prešove
ulica 17. novembra 1, 081 16 Prešov
Slovakia
Title: ZMENA ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETROV ŽIEN VPLYVOM PRAVIDELNEJ FYZICKEJ AKTIVITY
Author: Vašková Hedviga
Coauthor no.1: Janka Poráčová
Coauthor no.2: Mária Konečná
Coauthor no.3: Marta Habánová
Coauthor no.4: Marta Mydlárová Blaščáková
Coauthor no.5: Vincent Sedlák
Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav zdravotnických věd
Štefániková 5670, 760 01 Zlín
Czech Republic
Title: ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY NÁHLÝCH ÚMRTÍ KOJENCŮ: PŘÍPADOVÉ STUDIE
Author: Olecká Ivana
Coauthor no.1: Mgr. Adéla Lemrová
PhDr., Mgr. Katarína Kulichová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
Slovakia
Title: THE CONTENT OF TOTAL AVENANTHRAMIDES IN THE WORLD VARIETIES OF OATS (AVENA SATIVA L.)
Author: Kulichová Katarína
Coauthor no.1: Katarína Kulichová
Coauthor no.2: Mária Maliarová
Coauthor no.3: Jozef Sokol
MUDr. Xénia Faktorová
III. Interná klinika, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava
Limbova 5, 833 05 Bratislava
Slovakia
Title: NEINVAZÍVNE SKÓROVACIE INDEXY FIBRÓZY U PACIENTOV S NEALKOHOLOVOU TUKOVOU CHOROBOU PEČENE
Author: Faktorová Xénia
Coauthor no.1: Mária Szántová
Engineering, Building industry
Ing. Petra Kocurová
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Czech Republic
Title: CITY SPACES THROUGH THE EYES OF THE VISION-IMPAIRED
Author: Kocurová Petra
Mgr. Ing. Alžběta Bílková
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
Czech Republic
Title: VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI JEHO NAVRHOVÁNÍ
Author: Bílková Alžběta
Coauthor no.1: Petra Kocurová
Ing. Petr Hynek
ČVUT Fakulta strojní
Technická 4, 16000 Praha 6
Czech Republic
Title: VÝBĚR OPTIMÁLNÍ KOMBINACE VÝROBNÍCH NÁSTROJŮ VYUŽITÍM EVOLUČNÍHO ALGORITMU
Author: Hynek Petr
Mgr. Václav Mráz, Ph.D.
GKIP Litomyšl s.r.o.
Toulcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl
Czech Republic
Title: ŽELEZNIČNÍ BROWNFIELDY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ
Author: Mráz Václav
Coauthor no.1: Mráz Václav
Coauthor no.2: Vacek Jiří
Coauthor no.3: Havlice Martin
Coauthor no.4: Senčík Josef
Coauthor no.5: Červenka Jan
Zuzana Tlachová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Czech Republic
Title: VEŘEJNÝ PROSTOR V PODZEMÍ Z POHLEDU ARCHITEKTURY
Author: Tlachová Zuzana
Number of registered participants: 130 (Dec 18, 2018)

The Werner von Siemens Award is a traditional competition for the best young brains and it is organised by Siemens Czech Republic (patronage over the International Masaryk Conference) in cooperation with the Czech Academy of Sciences, Czech Rectors Conference, Czech Technical University in Prague, Charles University and under the auspices of the Min. of Education, Youth and Sports and the Min. of Industry and Trade.


Aim of the Conference

The conference provides a place for the research result presentations for all applicants interested in business processes. MMK provides also possibility of getting active relations and mutual contact sharing.


Conference Process

All registered participants can take part in MMK conference who, on account of payment of the fee, shall receive codes for the system input that allows them to present their papers.


Committee

The presentation languages at the MMK conference will be Czech, Slovak, Polish and English languages. Every participant will receive a composite book with assigned ISBN after the conference is over.