International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2023, vol. XIV. (Dec 18, 2023 - Dec 20, 2023)

Logo

Registered Participants

See below for a list of participants. You can register to conference here.
Section 1: Business Management
ID of paper Author Title of paper Added
4802 Patrik Boršoš, Ing.
The impact of the four industrial revolutions on the evolution of management Jul 19, 2023
4805 Mr. Jaromír Tichý, Ing., Mgr., Ph.D., MBA
Bude upřesněno Jul 20, 2023
Section 2: Marketing
ID of paper Author Title of paper Added
4806 PhDr. Viktória Bíziková, PhD., MBA
Bude doplnený dodatočne Jul 21, 2023
4818 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, PhD.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja trvalo udržateľného rozvoja firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí Aug 3, 2023
4819 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, Phd.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja sociálnej a spoločenskej zodpovednosti firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí Aug 4, 2023
4820 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, PhD.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja korporátnej pohostinnosti firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí Aug 4, 2023
4821 Ing. Mgr. Sonia Krajčík Danišová, PhD.
Medzinárodný marketing v kontexte akceptácie najnovších tendencií vývoja korporátnej identity firiem ako východísk zvyšovania ich konkurencieschopnosti v medzinárodnom podnikateľskom prostredí Aug 4, 2023
Section 3: Economy and Business Economics
ID of paper Author Title of paper Added
4815 Ing. Andrea Tkáčová, PhD.
Prediction of Business Cycle of EU Coutries Aug 1, 2023
Section 4: Public service
There are no papers in this section.
Section 5: Financing and Accounting
ID of paper Author Title of paper Added
4798 Mr. Vladimír Petrík, Ing.
Cross-border incompatibility of financial products for old age security migrant workers Jul 14, 2023
Section 6: Psychology, Sociology and Pedagogy
ID of paper Author Title of paper Added
4799 PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V ONKOLÓGII Jul 14, 2023
4800 PhDr. Mária Novysedláková, PhD.
NUTRIČNÁ GRAMOTNOSŤ PACIENTA S ARTÉRIOVOU HYPERTENZIOU Jul 14, 2023
4801 Doc. ThLic. Krzysztof Trębski, PhD.
Counseling as a useful tool for the helping professions in the 21st century Jul 15, 2023
4804 Mgr. Zuzana Šingliarová
Rodinná participácia, inklúzia a kvalita vzdelania v kontexte domáceho vzdelávania na Slovensku - parciálne výsledky výskumu Jul 20, 2023
4808 prof. PhDr. Mária Šmidová, PhD.
Názov bude dodaný Jul 25, 2023
4811 PhDr. Andrea Šuličová, PhD.
dodám neskôr Jul 27, 2023
4812 PhDr. Alois Daněk, Ph.D.
bude doplněn Jul 30, 2023
4816 PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD., MBA
dodám neskôr Aug 2, 2023
4822 Mgr. Dominika Chládeková
Interakcie vo virtuálnom hernom svete: analýza online komunikácie v prostredí herných streamovacích platforiem Aug 9, 2023
4823 PhDr. Renáta Jamborová, PhD.
Supervízia jednotlivca a skupiny v študijnom programe Counseling. Aug 21, 2023
4825 prof. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.
THE MEANING OF LIFE AND DEATH IN HOLISTIC FORMATION AND NURSING PRACTICE OF THE DAUGHTERS OF CHRISTIAN CHARITY Sep 8, 2023
4826 PhDr. Filip Gerec, MBA, MPH
Bude doplnený neskôr Sep 11, 2023
4827 PhDr. Filip Gerec, MBA, MPH
Bude doplnený neskôr Sep 11, 2023
4828 Ms. Klaudia Pauliková, Mgr., PhD.
Concept Maps as Formative Assessment Tool in ELT Sep 21, 2023
Section 7: Philosophy, Politics and History
ID of paper Author Title of paper Added
4814 JUDr. PhDr. Jiří Novotný, Ph.D.
Smluvní zásady Aug 1, 2023
4824 Peter Orosz, Mgr.
Driving Factors and Challenges of Youth Radicalisation in the EU: Evaluating Prevention and Countermeasures Initiatives Aug 26, 2023
4829 Mgr. Šimon Struhár
Kult osobnosti Tomáša Garriguea Masaryka v Československej republike v rokoch 1918-1939 Sep 25, 2023
Section 8: Industrial Engineering
There are no papers in this section.
Section 9: Innovation, Technology
ID of paper Author Title of paper Added
4817 PaedDr. Alexandra Mandáková, PhD.
TEST INTELIGENCIE INTELIGENTNÝCH PREKLADAČOV Aug 3, 2023
Section 10: Informatics and Information Technology
There are no papers in this section.
Section 11: Natural Sciences
ID of paper Author Title of paper Added
4803 PharmDr. Štefánia Laca Megyesi
Vývoj lekárenskej starostlivosti na Slovensku v rokoch 2013 - 2022 Jul 19, 2023
4809 MVDr. Michaela Harčárová, PhD.
Fuzáriotoxíny vo výžive ošípaných Jul 27, 2023
4810 MVDr. Alena Hreško Šamudovská, PhD.
Vplyv doby skrmovania humínových látok vo výžive moriek na kvalitu svaloviny Jul 27, 2023
4813 RNDr. Šarlota Kaňuková
Upresním neskôr Jul 31, 2023
Section 12: Engineering, Building industry
There are no papers in this section.
Number of registered participants: 28 (Oct 2, 2023)

The Werner von Siemens Award is a traditional competition for the best young brains and it is organised by Siemens Czech Republic (patronage over the International Masaryk Conference) in cooperation with the Czech Academy of Sciences, Czech Rectors Conference, Czech Technical University in Prague, Charles University and under the auspices of the Min. of Education, Youth and Sports and the Min. of Industry and Trade.


Aim of the Conference

The conference provides a place for the research result presentations for all applicants interested in business processes. MMK provides also possibility of getting active relations and mutual contact sharing.


Conference Process

All registered participants can take part in MMK conference who, on account of payment of the fee, shall receive codes for the system input that allows them to present their papers.


Committee

The presentation languages at the MMK conference will be Czech, Slovak, Polish and English languages. Every participant will receive a composite book with assigned ISBN after the conference is over.